Bestemmelsen ble vedtatt med stort flertall i EU-parlamentet i Strasbourg torsdag.

– Jeg er veldig glad for den støtten vi har fått fra EU-parlamentet i denne saken, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) i en kommentar til NTB.

Regjeringen fikk positive signaler fra parlamentet allerede i fjor vår, men Norge sliter med å overtale EU-landenes regjeringer om å gi Norge et unntak fra innskuddsdirektivet.

EU hever i direktivet garantien per innskyter per bank fra 20.000 til 100.000 euro, men direktivet krever samtidig fullharmonisering. Det betyr at Norges garanti på to millioner blir mer enn halvert.

Alle nordiske

– Alle mine nordiske kollegaer har lovet å støtte Norge i denne saken, og også flere av mine europeiske kollegaer har sagt at de vil støtte oss. Jeg håper at støtten kan bety at også Rådet vil vedta en videreføring av den norske innskuddsgarantiordningen, sier finansminister Johnsen videre.

Tungvekteren Tyskland er blant landene som har gitt Norge støtte. For at innskuddsdirektivet skal bli endelig vedtatt, må medlemslandene i Ministerrådet og EU-parlamentet bli enige om en tekst.

Men de såkalte trilog-forhandlingene mellom Rådet, EU-parlamentet og EU-kommisjonen har gått helt i stå.

Ytterligere forsinket

Det var derfor EU-parlamentet bestemte seg for å vedta sitt forslag til tekst. Det kom et kompromissforslag fra det danske formannskapet før helgen, men det ble avvist av finanskomiteen i forsamlingen.

Saken går nå til andregangs behandling i EU-systemet, noe som betyr en ytterligere forsinkelse minst fram til sommeren.

Norge har lagt mye prestisje i å få beholde innskuddsgarantien, og Sigbjørn Johnsen benytter enhver anledning han har til å tale Norges sak. Regjeringen har lenge hatt forhåpninger om en løsning, men må nå altså trolig vente en god stund til.

(©NTB)

Finansminister Sigbjørn Johnsen
Fredrik Varfjell / Scanpix