2000 flere asylsøkere enn forventet

Prognosene for antall asylsøkere i år er økt fra 9000 til 11.000. Det koster 295 millioner kroner.