Statoils Skrugard-funn, som ble offentliggjort for to uker siden, har skapt ny, sterk optimisme rundt Barentshavet. Spenningen har vært stor knyttet til tildelingene i 21. konsesjonsrunde, ikke minst fordi flere blokker rundt Skrugard har vært utlyst.

— Interessen for vårt nordligste havområde er historisk. Selskapene får tilbud om 12 utvinningstillatelser i Barentshavet. Ingen tidligere konsesjonsrunder har gitt så mange tildelinger i dette området, sier den ferske olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Les også:

Statoil dominerer

Statoil dominerer listen over tildelinger, som kom fredag morgen. Selskapet får tilbud om 8 operatørskap. Videre får GDF SUEZ E&P Norge tre operatørskap og Wintershall Norge ASA får to. Internasjonale tungvektere som Shell og BP får ingen operatørskap. Totalt 37 selskaper hadde søkt på utvinningstillatelser.

(Se faktaboks til høyre.)

Søknadsfristen for denne konsesjonsrunden gikk ut lenge før Skrugard ble funnet. Men allerede før dette funnet var man klar over at området hadde en geologi som tilsa at her kunne det være mulig å finne olje og gass. Og når man først har funnet olje i et nytt og lite utforsket område, skrus forventningene ytterligere opp om flere funn.

- En ny vår

— Denne delen av Barentshavet har fått en ny vår, sier oljedirektør Bente Nyland. Hun bekrefter den store interessen, og sier at søknadene viser at det har vært konkurranse om de fleste blokkene i Barentshavet.

— Skrugard-funnet har skapt nye forventninger også hos dem som allerede har lisenser i samme leteområde. Og hadde Skrugard vært kjent før søknadsfristen til denne konsesjonsrunden, tror jeg alle selskapene hadde søkt på blokkene rundt. Man løper fort etter når noen har funnet noe interessant, sier oljedirektøren.

Ny, stor aktivitet

Oljestatsråden er full av entusiasme over utsiktene helt i nord.

— Jeg er fantastisk optimistisk når det gjelder muligheten for nye funn i Barentshavet. Og vi fører en svært offensiv politikk for at vi skal finne, utvikle og utvinne de uoppdagede olje- og gassressursene. Verdiskapningen og sysselsettingen i norsk petroleumsindustri har aldri vært større, det samme gjelder aktiviteten på norsk sokkel. Nå legger vi til rette for ytterligere vekst, sier statsråd Borten Moe.

Han minner om at tilbudet om nye utvinningstillatelser kommer i en periode med ny stor aktivitet i Barentshavet. Til nå i år er det påbegynt tre letebrønner i dette havområdet, og ytterligere 11 brønner skal bores de neste årene. Dessuten vil det åpne seg nye muligheter etter den nye delelinjeavtalen med Russland, og nytt areal er gjort tilgjengelig for tildelinger gjennom forvaltningsplanen.

Tidligere skuffelser

Statoils Skrugard-funn kom etter mange skuffende leteboringer i vårt nordligste havområde. Siden 80-tallet har det vært boret over 80 brønner her, med hittil magert resultat. Snøhvit er foreløpig det eneste utbygde feltsenteret i dette havområdet, og Goliat er det eneste feltet som er under utbygging.

Statoil satser imidlertid på rask utbygging av Skrugard, og Olje-Norge håper nå på at det snart kan få følge av funn som gjør grunnlag for flere utbygginger i samme område. Oljedirektøren sier at Skrugard-funnet gjør at man trolig vil endre anslagene for hvor mye petroleum som finnes i denne delen av Barentshavet.

Strengere sikkerhetskrav

Utblåsningen på dypt hav i Mexico-gulfen for ett år siden, har vært medvirkende til at man har skjerpet kompetansekravene for å kunne få utvinningstillatelse der det blir særlig krevende boreoperasjoner på store havdyp. Også i områder hvor man forventer boring av brønner med høyt trykk og høy temperatur, innskjerpes kravene. I tillegg til operatøren, skal minst en av partnerne i disse lisensene ha boret brønner som operatør på eller utenfor norsk sokkel.

— Vi gjør det vi kan for å sikre at det som skjedde i Mexico-gulfen ikke skal skje her, sier Borten Moe.