Miljøavgift på oppdrett

Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) krev at oppdrettsnæringa blir pålagd ei miljøavg