Held fram som Fjord1-eigar

Sogn og Fjordane held fram som majoritetseigar i Fjord1.