• For å ha rett på sykepenger skal det være klart at sykmeldingen skyldes sykdom, sier NHO-jurist Nils Thorsrud.

— Sykmeldinger ut fra konflikter på arbeidsplassen utløser ikke rett på sykepenger. Det gjør heller ikke konflikter i hjemmet. For å ha rett på sykepenger skal det være klart at sykmeldingen skyldes sykdom, sa Nils Thorsrud til de fremmøtte næringslivslederne på NHOs årskonferanse i Lillesand. Det skriver fvn.no.

Thorsrud er juridisk rådgiver i NHO Agder og spesialist i rettigheter og plikter for arbeidsgivere.

Hovedtemaene på årskonferansen var sykmelding og uførhet. Sykefravær er et stort problem i veldig mange bedrifter og rundt 100 bedriftsledere hadde samlet seg i kinoen i Lillesand for å diskutere problemet.

Statistikken viser at 10 prosent av arbeidstagerne har 82 prosent av sykefraværet. Ofte befinner de seg i gråsonen mellom å være frisk og syk. Det er disse Thorsrud ville utfordre da han kom med utspillet som kanskje overrasket flest.

Han brukte et eksempel der en arbeidstager etter konflikt med sjefen sier «da sykmelder jeg meg».

Husk at betalingsplikten først starter når den syke har meldt i fra. Melder de fra først på dag to, ja så har man ikke plikt til å betale for dag en.

- Som sjef kan du da si: «OK, men da tar ikke jeg regningen». Det er ikke alle sykmeldinger som gir rett på penger, fortsetter Thorsrud.

NHO-juristen henviste til paragraf 8-4 i folketrygdloven. Her heter det at retten til sykepenger er betinget av at den trygdede er helt arbeidsufør, og at dette skyldes sykdom. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer, gir ikke rett til sykepenger.

Har testet uten hell

Ifølge frisørsalongeier Eva Katrine Moi Skøie er det likevel ikke så lett å få det til i praksis.

- Vi har testet rådene til Thorsrud, men ikke vunnet frem i noen saker, sier hun.

Hun følger imidlertid noen av de andre rådene Thorsrud kom med, nemlig å være mer formell når de ansatte melder i fra om at de er syke.— Lag et reglement der man må henvende seg til en fast person før arbeidstidens start. Er de syke, så vet de det når dagen starter. Husk at betalingsplikten først starter når den syke har meldt i fra. Melder de fra først på dag to, ja så har man ikke plikt til å betale for dag en. Så skal man selvfølgelig bruke hodet ved akutt sykdom, ulykker og slike ting, påpeker Thorsrud.

Han sa også at det er mulig å frata ansatte retten til egenmelding i et halvt år ved misbruk av systemet.

Svigermor og sykmelding

På NHO-seminaret var også fastlege og forsker Erik Wernerl. Han påpekte at det var prøvd utallige ordninger for å få ned sykefraværet, som «Raskere tilbake» og aktiv sykmelding.

— De er dømt til å mislykkes fordi de bygger på at sykmeldingene skyldes klare diagnoser. Slik er det normalt ikke. De fleste er litt syke og litt friske, og sykmeldes ofte for uspesifikke lidelser, fremholdt legen. Han la vekt på at forhold utenfor, som ikke handler om helse, påvirker hvor lett man sykmelder seg. Holdninger i lokalmiljøet og på arbeidsplassen kan ha stor innvirkning. Det samme kan konflikter på hjemmebane.

— Det er ikke lett å sykmelde seg fra svigermor, men fra arbeidsplassen går det an, eksemplifiserte Werner.

- Ikke legg dere opp i legens jobb

LO og Fellesforbundet i Vest-Agder mener det ikke er opp til en NHO-jurist å definere hvem som er syk.

NHO-juristens uttalelser faller ikke i god smak hos dem som representerer arbeidstagerne.

- Dette er forhold mellom lege og pasient. Legene følger reglene. Jeg synes det er betenkelig at NHO stiller sykmeldingene i tvil, sier Torgrim Frøland, distriktssekretær i Fellesforbundet i Vest-Agder.

Han synes absolutt ikke det er for lett å bli sykmeldt, og påpeker at en konflikt på jobben fort kan føre til psykisk sykdom.

— Vi oppfordrer ikke til misbruk av ordningen, men er en person syk så er han syk, sier Frøland.

Han får full støtte av LOs fylkessekretær, Elisabeth Haaversen.

— Det er ikke opp til Nils Thorsrud å definere hvem som er syke. Konflikter kan gi psykiske plager, og det er mange sykmeldinger som skyldes det psykiske. Vi har mange triste eksempler på det, sier Haaversen. Hun gir heller ikke særlig støtte til diskusjonene om gråsoner som var sentrale på NHO-konferansen.

— Dette er ikke noe den enkelte gjør selv. Det er legene som skriver ut sykmelding, sier hun.

NHO-jurist Nils Thorsrud i samtale med Tone Olsen ved Victoria Pub.
ROALD ANKERSEN
Fastlege og forsker Erik Werner.
ROALD ANKERSEN