Giske har vært i møter med flere indiske statsråder de siste ukene i et forsøk på å forhindre at Telenor taper over 16 milliarder kroner i landet.

I påsken møtte han finansminister Pranab Mukherjee.

I et brev til Mukherjee datert 12. mai påpeker Giske at det har vært fremgang i to av sakene som ble diskutert på møtet.

Møtte Sigbjørn Johnsen

Giske refererer til at Mukherjee har hatt et vellykket møte med finansminister Sigbjørn Johnsen i Washington nylig.

Her skal Oljefondet investeringer i India ha stått på agendaen. Fondet har investert 10,4 milliarder kroner 120 indiske selskaper per 31. desember 2011.

— Hvilke planer har Oljefondet for India?

-Det avgjør fondet selv. Men ifølge regningslinjene skal en gradvis større del investeres i Asia og i fremvoksende økonomier. Begge deler er jo positivt for India, sier Giske til Aftenposten.

-Vil Oljefondet kutte i investeringene i India hvis Telenor må trekke seg ut?

-Vi bruker ikke fondet i utenrikspolitisk øyemed, men jeg tror alle private og offentlige fond vil tenke grundig gjennom sine investeringer i India hvis Telenor og andre teleselskaper taper milliarder. Det er viktig med trygge politiske rammevilkår, sier Giske.

Minnet om barnevernssak

Også en barnevernssak har kommet til en minnelig løsning, påpekes det i brevet. Et indisk par bosatt i Norge ble fratatt sine barn av barnevernet i fjor, en sak som har skapt stor ståhei i India.

Nylig ble et familiemedlem tilkjent foreldreretten og barna er i India.

-Vi diskuterte en rekke saker på møtet. Mukherjee tok opp barnvernssaken fordi han kommer fra samme region som familien, sier Giske.

Snarlig Telenor-avklaring

Men Giske påpeker også i brevet at det er stor usikkerhet rundt Telenors fremtid i India.

Giske oppfordrer Mukherjee til å finne en løsning som gjør at Telenor kan fortsette. Det er han som leder regjeringsutvalget som skal avgjøre vilkårene for en ny mobilauksjon.

En avklaring er ventet i løpet av to uker. Giske er spent på utfallet.

-Vi har gjort alt vi kan, så nå er det bare å håpe det beste.