— En rekke vitner skal avhøres. Dette ser ut til å bli enomfattende sak, sier politiadvokat Leif Aleksandersen i Agder politidistrikt til fvn.no.

To personer - den tidligere banksjefen og en uføretrygdet mann fra Arendal - er nå siktet for grovt, økonomisk utroskap motVegårshei Sparebank og sitter i varetektsfengsel. Sistnevntesthailandske samboerske sitter likeledes varetektsfengslet, siktet forheleri.

Avhøres videre

Torsdag ettermiddag satt eks-banksjefen i nytt politiavhør.Politiet gjennomførte tidligere på dagen også et avhør kvinnen som er mistenktfor svart pengeutlånsvirksomhet. To av hennes angivelige kunder har også vært iavhør.

— Vi har fått kunnskap om at hun har lånt ut opp til 80.000kroner, sier politiadvokat Aleksandersen.

Da kvinnen nylig ble pågrepet påGardermoen på vei til Thailand, hadde hun 60.000 kroner i kontanter på seg.

Et par i 30-årene, den uføretrygdedes datter og svigersønn, erogså involvert i saken, men ser ut til å være trukket ufrivillig inn.

— Mannen har ikke hatt noe med banken å gjøre, men da banksjefenble avsatt, oppdaget man plutselig at han sto i deres papirer med et lån på 1,9millioner kroner. Han ble veldig overrasket over dette, sier Aleksandersen.

11,6 mill.

Det som er kjent så langt, er at banksjefen har innvilget denuføretrygdede sekstifireåringen totalt 11,6 millioner kroner i lån i periodenfra 2007 til tidlig i 2012 – fra en bank med under 900 millioner kroner iforvaltningskapital.

Hva pengene har gått til, er noe av det politiet arbeidermed å finne ut. Deler av summen er benyttet til å kjøpe en leilighet i Arendalog en i Thailand, to biler og angivelig en rismark i Thailand.

Bankens sikkerhet har vært boligen i Arendal og de to bilene,men det er også kommet fram at banksjefen har festet lit til sekstifireåringenspåstander om en kommende utbetaling av 30 millioner kroner fra et fond – pengersom aldri har materialisert seg.

— Min klient fikk aldri noen mer konkret dokumentasjon på dettefondet, opplyste eks-banksjefens advokat, Jon Kristen Bosvik, overforFædrelandsvennen etter fengslingsmøtet onsdag.

— Vi vet ikke hva slags fond det var snakk om. Det vet hellerikke banksjefen, supplerer Leif Aleksandersen.

Fullmakter

Banksjefen overskred sine utlånsfullmakter overfor denuføretrygdede utlånskunden.

Da styret i Vegårshei Sparebank begynte å stillespørsmål og bankens revisjonsselskap BDO satte en gruppe på saken, endret førstbanksjefen på verdivurderingen av leiligheten i Arendal, fra 2,3 millionerkroner til 4,3 millioner.

Slik skulle lånet fremstå som bedre sikret enn detvar i virkeligheten.

Senere førte altså banksjefen opp sekstifireåringens svigersønnsom låntaker på et nytt lån på 1,9 mill. Pengene gikk imidlertid inn påsekstifireåringens konto, for at det skulle se ut som om låneengasjementet varnedregulert.

Vinning?

Så langt er intet kjent som tyder på at eks-banksjefen har fåttreturprovisjon, eller på annen måte hatt personlig vinning av utlånene.