Beregningene bygger på stresstester som de spanske bankene har vært gjennom, ifølge IMF.

Men i realiteten er kapitalbehovet trolig enda større fordi bankene må ha nok penger til å klare seg også dersom det går verre enn ventet, advarer en tjenestemann i IMF.

— I våre øyne er stresstestene en god indikator, men de angir i bunn og grunn et gulv for hva som trengs, sier tjenestemannen.

Erfaringsmessig bør bankene ha en buffer på 1,5- 2 ganger de kapitalsummene stresstestene antyder, hevder kilden.