Fra november i fjor til februar i år ble det skapt 23.000nye jobber i Norge. Også folkemengden økte gjennom vinteren, men antall jobberøkte mer. Derfor økte andelen av den voksne befolkningene som er i jobb.

Det viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen som Statistisksentralbyrå (SSB) la frem i fredag. Tallene SSB gir for februar er egentliggjennomsnittet for måndesmålingene i januar-mars, mens novembertallet ergjennomsnittet for oktober -desember.

En slik vekst et helt år, betyr en årsvekst på nesten 4prosent, skriver DNB Markets i en kommentar. Det er meget høy vekst i antalljobber.

Lavere ledighet

Tallene betyr at ledigheten målt på SSB-måten sank fra 3,4prosent i november til 3,2 prosent i februar. Ledigheten er dermed nede igjenpå nivået fra februar i fjor.

For å finne lavere ledighet må en tilbake til sommeren 2009,som var like før finanskrisen slo ut i arbeidsmarkedet. I etterkant av denakutte fasen av finanskrisen toppet norsk ledighet seg på 3,7 prosent.

Målt i antall personer var ledigheten 85.000 i februar. Detvar 5000 lavere enn i november. Tallene er justert for sesongsvingninger.

Presser renten

DNB Markets kaller jobbveksten «svært frisk».Tallene kan bidra til at renten blir satt opp igjen.

«Dagens tall styrkervår tro på at Norges Bank reverserer marskuttet på rentemøtet i august»,skriver økonomene i DNB i en kommentar.

Handelsbanken skriver i en kommentar at tallene er omtrentsom de og Norges Bank har ventet. Men det sterke arbeidsmarkedet kan føre tilhøyere vekst i priser og lønninger enn Norges Bank har spådd. Det kan føre tilat de oppjusterer planene for den fremtidige styringsrenten.

Nordea Markets kaller tallene «sterke», menadvarer mot at det kan være korte og forbigående svingninger. Vurderingen er atdette er omtrent som Norges Bank har spådd, og at det dermed får liteninnvirkning på sentralbankens renteplaner.

Onsdag meldte Eurostat at ledigheten i eurosonen var 10,9prosent i mars.