Oljefondet, som fredag rapporterte om en gevinst på 234 milliarder kroner i første kvartal, kvittet seg helt med statsobligasjoner i Irland og Portugal i perioden. Samtidig ble beholdningen av statsobligasjoner i Spania og Italia kraftig redusert.

— I andre kvartal har vi sett en tiltagende uro igjen. Vi deler denne uroen, sier Slyngstad på pressekonferansen.

- Du sier fondet har solgt seg ut av statsobligasjoner i Portugal og Irland, og solgt seg ned i spanske og italienske statsobligasjoner. Har dette nedsalget fortsatt etter første kvartal?

— Vi sier ikke hva vi gjør i fremtiden. Men ser man på grafen for fondets beholdning av statsobligasjoner i Italia og Spania fra et og et halvt år siden, kan man anta at den vil fortsette i rett linje ned mot null, sier Slyngstad til Aftenposten.no

Nedsalg forverrer krisen

Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea, mener dette bidrar til å forverre eurokrisen.

— Det er nettopp det at investorer som dette, pensjonskasser, livselskaper og andre som skal redusere risiko, foretar denne typen nedsalg som bidrar til å gjøre krisen enda større, sier han.

Juel er imidlertid ikke særlig overrasket, og påpeker at det er i tråd med fondets strategi om å redusere risikoen i Europa.

— Det er vel i tråd med det de har signalisert før, spesielt at de skal ut av de landene som har vært spesielt utsatt. Jeg regner med dette har noe med den totale risikofordelingen de skal ha i fondet, og ikke bare er knyttet til enkeltlandene, sier Juel.

Ingen utstrakt hånd

Slyngstad kan nå se ut til å frykte at det virkelig går nedenom og hjem med Europas valutaunion.

— Jeg har forståelse for at man selger seg ut av noen av disse, men hadde vært minst redd for Irland. Går det galt i Italia, så går det galt i Tyskland også. Da går det stort sett galt over alt, sier Juel.

Oljefondet forvaltes med høy avkastning som målsetning, og driver ikke politikk i sine investeringer (med unntak av selskaper som stenges ute på grunn av uetisk drift). Men Juel ser ikke bort fra at andre land og finansmarkedene kan oppfatte dette som at Norge slår hånden av kriselandene.

— Jeg vet ikke hvordan det vil tolkes rundt omkring. Men forvalterne av fondet opererer ut fra et mandat fra Finansdepartementet, så det er jo ikke helt avskåret fra norsk politikk. Dette er ikke akkurat noen utstrakt hånd til land i nød, det er det ikke, sier Juel.