• MÅTTE SVARE: Statssekretær Amund Drønen Ringdal i Nærings og fiskeridepartementet måtte forsvare forslaget om vekst i oppdrettsnæringen da han kom til Apeltunvassdraget for å se på luseangrepene på sjøørreten der. FOTO: Roar Christiansen

Statssekretær fikk se luseangrep

Så langt i år har sjøørreten vært lakselusens største offer.