— I svaret ber vi om at Konkurransetilsynet vurderer avtalen positivt og henlegger saken, sier ICAs kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

I fjor inngikk ICA og NorgesGruppen en samarbeidsavtale om distribusjon og logistikk. I februar i år sa Konkurransetilsynet at avtalen er ulovlig, og at samarbeidet må opphøre. Onsdag sendte ICA sitt svar på vedtaket.

— Avtalen vil etter vårt syn styrke konkurransen om forbrukerne i dagligvarebransjen og således være positiv for Norge. ICA har tidligere belyst alle sider av saken og har derfor ikke lagt ved ny informasjon i svaret, forklarer Friis.

ICA og NorgesGruppen har fått en frist til 25. april med å komme med sine svar før Konkurransetilsynet fatter et endelig vedtak i saken.