Les også:

Storebror på 54 år ble dømt for unndragelse av det største beløpet på 1,6 millioner kroner. Han må betale 200.000 kroner i bot og sone ti måneder i fengsel. I tillegg er han dømt til to måneders betinget straff og to års prøvetid, skriver Aftenbladet .

Lillebror på 43 år ble dømt til 90 dagers fengsel, og slipper med 100.000 kroner i bot for skatte— og momsunndragelse på 591.000 kroner.

Selv om de drev virksomheten sammen, var det storebroren som var registrert som leder.

— Dommen illustrerer nokså klart at straffeansvaret er betraktelig høyere for dem som tar på seg rollen som leder, sier Anders Lauvås i Skatt Vest til Aftenbladet.

Utenlandsregistrert

De to brødrene som er bosatt i Haugesund, etablerte det utenlandsregistrerte selskapet, Svenska Verkstan LTD i ferbruar 2006 med 50 prosent eierandel hver.

Begge leide seg ut til Storesund Marine i perioden 2006-2008, og betalte ikke skatt av inntekten.

Storebror var også daglig leder i selskapet og ble dømt for manglende føring av regnskap.

Retten har lagt til grunn at siktede som daglig leder over en periode på to år nærmest totalt har ignorert de forpliktelsene han personlig og han som leder hadde overfor offentlige myndigheter.

Preventivt

Lauvås tror de strenge dommene kan ha preventiv effekt.

- Dommen viser at skatteunndragelser er en alvorlig forbrytelse, sier Lauvås.

Det er en åpenbar sammenheng mellom antallet unndragelser og sannsynligheten for å bli oppdaget.

Derfor er det viktig for Skateetaten å få statuert et eksempel slik disse dommene gjør.

— Selv om disse enkeltsakene kan virke som småtteri, er det alvorlig for de personene det gjelder, sier Lauvås.

— I tillegg til å ramme det offentlige gjennom lavere inntekter fra pålagte skatter og avgifter, har slik kriminalitet også konkurransevridende virkning ved at selskaper som oppfyller sine forpliktelser kommer dårligere ut i markedet enn de som ikke gjør det.

- Ødeleggende for bransjen

— Slike ukulturer ødelegger for de som vil drive ærlig. Svart arbeid ødelegger for hele bransjen. Det er også viktig at aktørene vet at det foreligger en risiko for å bli tatt og at den er følbar. Ikke minst er det greit for dem som driver ærlig å se at det lønner seg å drive redelig, sier han.

Økokrim har gjort en trusselvurdering av skatteunndragelser som samfunnsproblem. Sammenlignet med kartlegginger svenskene har gjort, er det grunn til å tro at om lag fem prosent av den norske brutto nasjonalproduktet hvert år ikke blir beskattet.

Det vil si at om lag 127 milliarder kroner i person- og bedriftsinntekter ikke skattlegges hvert år.

— Når det gjelder omfanget i Rogaland kan jeg ikke si noe sikkert utover at Stavangerregionen nok har sin andel av unndratte skatter og avgifter. Det er en region med mye penger i omløp, sier Lauvås.

Derfor setter også Skatt Vest inn store ressurser på å avdekke slike unndragelser.

I 2010 ble det avdekket skatteunndragelse for i alt 3,1 milliarder kroner gjennom kontroller.