Legg press bak den siste olje

Milliardverdiar ligg igjen i undergrunnen når oljeproduksjonen er avslutta. Det provoserer oljedirektøren.