- Vi skal gjøre dem fornøyde igjen

Utleier i Sorbonne vil undersøke misnøyen blant sine beboere, men mener den først og fremst bunner i kommunikasjonsproblemer.