Full forvirring om strategi

Det er full forvirring om det kommunalt eide Business Region Bergen, (BRB) med Gunnar Bakke som styreleder, har vedtatt en ny strategi eller ikke.