Sterkt resultat i Vital

Bergensbaserte Vital bedret resultatet før skatt med 598 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal.