Sentralbanksjefen om norsk økonomi: – Ikke en hard landing

Renteoppgang, boligprisfall, inflasjon som spiser opp lønnsvekst, økende arbeidsledighet og fall i økonomien er i vente. Men Norges Bank kaller det ikke resesjon.

IKKE RESESJON: Ida Wolden Bache vil ikke beskrive
Publisert: Publisert:

– Jeg vil ikke si at de prognosene vi nå presenterer representerer en hard landing, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til E24.

Neste år venter Norges Bank et fall i fastlandsøkonomienfastlandsøkonomienBrutto nasjonalprodukt utenom olje, gass og utenriks sjøfart på 0,3 prosent. Det er det svakeste siden finanskrisen 2009, hvis man bortser fra pandemiåret 2020, da det var et fall på 2,3 prosent.

– Må vi belage oss på resesjonresesjonEt uttrykk for nedgangstider som teknisk sett defineres av to kvartaler på rad med fall i økonomien i Norge?

– Vi bruker ikke den beskrivelsen, sier Wolden Bache videre.

Hun påpeker at vi kommer fra et høyt tempo i norsk økonomi, der ledigheten er på et svært lavt nivå.

– Vi venter at aktiviteten i fastlandsøkonomien vil være litt lavere neste år enn det den er i år, og at arbeidsledigheten vil øke noe, men at den vil være nær nivåene før pandemien.

Les også

Nytt rentehopp, men er det snart nok?

Rentekutt?

Norges Bank hevet torsdag renten med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent, det høyeste siden 2011, og varslet nye hevinger både i november, desember og mars.

Samtidig sier banksjefen at toppen er nådd i økonomien for denne gang, og at vi må belage oss på et tydelig omslag fremover.

Det betyr at renteøkningene også blir mer forsiktige fremover. Enkelte økonomer tror på rentekutt allerede neste år.

I Norges Banks prognose topper renten ut på 3,0 prosent i mars, før den deretter holdes uendret i lang tid før den igjen bikker forsiktig nedover.

– Når venter dere at renten kuttes?

– Prognosene er mer usikre enn normalt, så jeg vil nødig gi noen indikasjon på tidspunktet. Du vil se i prognosen at renten avtar litt ved inngangen til 2025, men det er ikke en viktig del av vår kommunikasjon nå.

Renten

Tror ikke på lønnskompensasjon

Mens Norges Bank nå venter en betydelig høyere inflasjon på 5,4 prosent i år, lyder anslaget for lønnsveksten på 4,0 prosent.

Det gir et markant fall i reallønnen, altså hvor mye man sitter igjen med etter prisveksten er trukket fra.

Neste år tror Norges Bank at prisveksten kommer ned til 4,5 prosent, kun marginalt overgått av en lønnsvekst på 4,6 prosent.

– Tror dere ikke det vil komme krav om kompensasjon for reallønnsfallet?

– Også her er det stor usikkerhet, men anslagene innebærer ikke at fallet i reallønningene i år blir kompensert av høy reallønnsvekst neste år, sier Wolden Bache.

Hun forklarer dette med historiske erfaringer, men også med bakgrunn i at bedriftene rapporterer om lavere lønnsomhet, som også har betydning for lønnsoppgjøret.

Børsene

Følger nøye med på børsuro

Overraskende høy inflasjon har tatt sentralbankene på senga, noe som fører til en unormalt rask renteoppgang både her hjemme og internasjonalt.

Det har ført til store svingninger og fall på børsene i USA, med stor smitteeffekt.

– Hvordan ser dere på denne situasjonen?

– Vi følger utviklingen i finansmarkedene tett. Det har vært store svingninger i markedene som gjenspeiler både den høye prisveksten i seg selv og innstrammingene i pengepolitikken i mange land, sier banksjefen.

– Så er vi opptatt av robustheten i det norske finansielle systemet, men vår oppfatning så langt er at norske banker har god tilgang til markedsfinansiering og de er godt rustet til å tåle forstyrrelser i finansieringsmarkedene, tilføyer hun.

Norges Bank har foreløpig ikke sett noe tegn til manglende tilgang på kreditt for norske foretak.

– Men vi følger utviklingen tett, og det som skjer ute har selvfølgelig betydning for norsk økonomi, sier Wolden Bache.

Publisert: