Flytoget knallhardt ut mot departementet: – Betyr i praksis nedleggelse

Det er duket for kamp mellom de to statlige togselskapene etter at regjeringen ba Vy levere et tilbud på togtrafikken på Østlandet.

FLYTOGET VERSUS VY: Førstnevnte sier de frykter konsekvensene dersom Vy får ansvar for all togdriften på Østlandet.
Publisert: Publisert:

En planlagt oppdeling av togtilbudet på Østlandet kan skrotes, etter at Vy har foreslått at de kan ta seg av hele sulamitten. Nå har regjeringen bedt dem levere et tilbud.

Det får Flytoget til å se rødt.

Dermed er er det duket for kamp og konflikt mellom de to statlige selskapene med akkurat samme eier.

Les også

Starter utredning av sammenslåing av Vy og Flytoget

Staten har planlagt å dele togtilbudet på Østlandet i to pakker, «Østlandet 1» og «Østlandet 2». Hensikten har vært å sikre konkurranse mellom tilbydere, for å gi et bedre tilbud til de reisende.

Vy har vært statens «foretrukne forhandlingspartner» for den ene av de to pakkene, mens Flytoget har vært det for den andre.

MENER FLYTOGET TRUES: Ida Marie Fottland, direktør for kommunikasjon og bærekraft i Flytoget.

– Veldig overrasket over dette

Nå kan Vy ha tatt innersvingen på konkurrenten, ved å skissere en løsning for hvordan de får ansvar for alt.

– Vy har presentert en interessant og uforpliktende skisse om hvordan de kan drifte begge avtaleområdene i det som nå utgjør Østlandet 1 og Østlandet 2. De hevder at dette kan gis til en lavere pris enn det staten betaler i dag, og de peker blant annet på stordriftsfordeler, har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård uttalt.

Det reagerer Flytoget på. De mener betingelsene er endret i tolvte time, og frykter konsekvensene dersom Vy får ansvar for all togdriften på Østlandet.

– Vi er veldig overrasket over dette. Samferdselsdepartementet har det siste året vært knalltydelige på hvordan prosessen rundt direktetildeling av togtrafikken skulle være. Jernbanedirektoratet sa allerede for et år siden at deres faglige vurdering var at det å dele trafikken mellom to operatører gir størst mulighet for å sikre både flere reisende, mer fornøyde kunder til en lavere pris for staten.

Det sier direktør for kommunikasjon og bærekraft i Flytoget, Ida Marie Fottland, til VG.

FÅR KRITIKK: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Kritisk brev til departementet

I et kritisk brev fra Flytoget til samferdselsdepartementet som VG har fått innsyn i, signert styreleder Ingvald Løyning og administrerende direktør Philipp Engedal, står det følgende:

«Dersom Vy tildeles kontrakter på både Øst 1 og 2, betyr det i praksis en nedleggelse av Flytoget når kontrakten med staten om tilbringertjenesten går ut i januar 2028.»

Fottland sier at dette vil være begynnelsen på slutten for Flytoget.

– Vi har en avtale som varer i fem år til og etter det vil den delen av norsk jernbane som faktisk fungerer, være historie. Det er selvfølgelig synd, men det er likevel litt uvesentlig i denne saken. For nå handler det om at de reisende over store deler av Østlandet kan gå glipp av muligheten til å få et togtilbud med det Jens Stoltenberg en gang kalte Flytogstandard. Det hadde de fortjent å oppleve.

Flytoget har ingen avtale fra 2028, og strekningen de kjører nå, er tiltenkt som del av avtalen Vy nå planlegger å komme med et tilbud på.

Selskapet har nå bedt om et møte med samferdselsministeren om saken.

Se svaret til Samferdselsdepartementet lenger ned i saken

– Hva synes dere om Vys fremgangsmåte i denne saken?

– Vi forstår at Vy har mye å forsvare og at de vil gjøre det de kan for å holde på de linjene de har hatt i 140 år. Vy sier de kan spare milliarder for staten om de får fortsette å drifte togtrafikken på Østlandet samlet. Men Vy har jo hatt dette samlet i alle år, så hvorfor har de ikke tatt ut de besparelsene før?

Kritiske merknader

Flytoget har sendt et brev til Samferdselsdepartementet med deres kritiske merknader til endringer i prosessen, og venter per nå tilbakemelding på det.

– Vi har også bedt om et møte med Samferdselsministeren for å bedre forstå endringen i prosessen og hva det vil bety. Men vi har full tillit til at Jernbanedirektoratet tar oppgaven som profesjonell kjøper på alvor og at de til slutt vil velge den løsningen som er til det beste for de reisende og som gir mest tog for pengene.

Ikke på bekostning

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, skriver i en mail til VG at dette eventuelt ikke skal gå på bekostning av Flytoget og deres muligheter til å overta togtilbudet de er i forhandlinger om.

– Tiden Jernbanedirektoratet bruker på å innhente bindende tilbud fra Vy skal heller ikke gå på bekostning av tiden Flytoget trenger til å forberede oppstart av togtilbudet de eventuelt blir tildelt.

Nygård vurderer en noe forlenget oppstartsperiode utover desember 2023, for avtaler omfattet av et eventuelt operatørbytte.

Norge har i henhold til kollektivtransportforordningen et betydelig handlingsrom for hvordan prosessen for direktetildeling av togtilbudet innrettes og gjennomføres, skriver Nygård.

– Det er samtidig et sentralt krav at staten ikke overkompenserer den eller de operatørene som utfører persontogtjenester etter direktetildelte avtaler.

Statsråden ønsker å bidra til at samfunnets ressurser utnyttes best mulig. Det skal han se på fremover.

– Jeg ønsker derfor å få klarhet i om Vys forslag gir et bedre togtilbud til de reisende - til en bedre pris for staten. Jeg har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å innhente et bindende tilbud fra Vy. Jeg har forutsatt at dette kan skje raskt.

– Store forbedringer

Vy mener deres tilbud vil foreslå store forbedringer i rutetilbudet til Oslo lufthavn.

– Så er det opp til direktoratet å bedømme hvilket selskap som har det beste tilbudet. En god togtjeneste til Oslo lufthavn er et av målene myndighetene har satt for kontraktstildelingen, og det gjelder helt uavhengig av hvilket selskap som tildeles kontrakten.

Det skriver konserndirektør for persontog i Vy, Erik Røhne, i en mail til VG.

Vy sier de hele veien har vært tydelige på at samlet drift av togtrafikken på Østlandet er vesentlig bedre for kundene.

– Det er også rimeligere for samfunnet enn å dele togkjøringen på Østlandet mellom to selskaper. Vi har derfor konkretisert og synligjort disse fordelene i et brev til Jernbanedirektoratet med kopi til vår eier. Vi er glade for at vi nå har blitt bedt om å presentere et samlet tilbud, skriver Røhne videre.

Publisert: