• PØSREGN: Det er fortsatt langt frem til skyfri himmel over Zachariasbryggen. For sjette gang er saken om verdien på restauranthuset oppe i rettssystemet. Knut Jørgen Hauge (til v.) eide bygningsmassen og kjemper for å få det han mener byggene er verdt fra Geir Hove (til h.). Hove eide tomten, og eier i dag både tomt og bygningsmasse. I midten står lagdommer Knut Harald Braathen som leder Gulating lagmannsretts behandling av saken. FOTO: Rune Sævig

Uenighet om hemmelige avtaler

Historien om hvordan to av byens rikeste menn delte eiendomsimperiet sitt mellom seg er blitt et sentralt tema i rettssaken om Zachen.