• APP-SATSING: Arno Vigmostad (til v.) og Arnstein Bjørke satsar på straumetenester av bøker. Forlagshuset Vigmostad & Bjørke er no Noregs fjerde største forlag, med base i Bergen.- Det første året eg jobbar meir enn far min, var han 80 år. Eg har ambisjonar om å ha like god helse like lenge. Sagt på ein annan måte: Me ser ikkje på oss sjølve som halvferdige, seier Bjørke. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ

Forlagshus tek opp kampen mot Storytel

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke skal lansera strøymeteneste av lydbøker og e-bøker.