Flyttingen av de ansatte til Gullfaks A og C startet klokken 22.20 lørdag og Statoil brukte to helikoptre. Flytiden mellom plattformene er 10-15 minutter.

— Flyttingen av mannskapet som ikke må være om bord ble avsluttet ved 00.30-tiden. Dette er et føre-var-tiltak, sier pressevakt Eva Sleire i Statoil til NTB.

Hun understreker at de ikke vil kalle dette en evakuering.

Problemet er at det lekker borevæske fra brønnen, 5400 meter under bakken, samtidig som det er dårlig vær i området. Borevæske pumpes ned i brønnen for å kompensere for trykkendringer når olje og gass pumpes ut.

Vil ikke dramatisere

— Det er snakk om tap av borevæske i brønnen og dårlig vær gjør at vi ikke kan laste om bord ny borevæske med båt. Vi vet ikke når det kan skje, sier Sleire.

Det er usikkert hvor mye borevæske det er om bord på plattformen, og hvor lenge den vil vare.

I verste fall kan en slik situasjon ende i en utblåsning, men Sleire understreker at de er langt unna det slik saken står nå.

— Vi skal ikke overdramatisere. Tapet av borevæske er fallende og tapet er lavt ved 1-tiden, har jeg fått opplyst fra plattformen, sier Leire.

— Om det være noen fare vil brønnen bli midlertidig plugget med sement, noe vi også planlegger, sier hun.

Alvorlig hendelse

Snorre A ligger i Tampen-området i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Florø. Snorre-feltet har produsert olje og gass siden august 1992.

Snorre A er en er en plattform med anlegg både for produksjon og boring. Det er også boligkvarter på plattformen.

I 2004 var det en ukontrollert gassutblåsning fra en brønn på plattformen som kunne utviklet seg til en større ulykke med fare for tap av menneskeliv. Petroleumstilsynet karakteriserte året etter hendelsen som en av de alvorligste på norsk sokkel noen gang.