Vitne følte seg truet av investor Geir Hove

Hove var misfornøyd med vitnets verdivurdering av restauranthuset på Zachariasbryggen.