Norges Bank holder renten på rekordlave null prosent

Norges Bank holder styringsrenten uendret og gjentar at den «mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover».

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Det kommer frem etter sentralbankens rentemøte torsdag morgen.

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en uttalelse.

Selv om den økonomiske aktiviteten har tatt seg opp gjennom sommeren i takt med en lavere arbeidsledighet, kan en oppgang i virusspredningen bremse den økonomiske oppgangen fremover, mener sentralbanken.

Den understreker at «det vil ta tid» før økonomien vil hente seg inn til nivåene før krisen slo inn.

Små justeringer i rentebanen

I tillegg til rentebeslutningen, kommer Norges Bank også med en fersk pengepolitisk rapport. Den inkluderer renteutsikter og prognoser for norsk økonomi.

Her er prognosen for rentebanen lite endret siden forrige publisering, og sentralbanken signaliserer fremdeles en renteheving i den andre halvdelen av 2022.

Norges Bank gjør samtidig en betydelig oppjustering av forventingene for boligprisveksten.

I år venter sentralbanken en boligprisvekst på 3,7 prosent. Til sammenligning var det forrige anslaget på 2,7 prosent. Videre, i 2021, venter Norges Bank en vekst på 5,2 prosent. Det forrige anslaget var på fire prosent.

Olsen spår enda høyere boligpriser

Utsiktene for norsk økonomi

Norge er som de fleste andre land nå i resesjon (økonomiske nedgangstider) etter to kvartaler med fall i BNP-veksten. I andre kvartal var det et historisk høyt fall i fastlandsøkonomien på 6,3 prosent.

Til tross for at økonomien har hentet seg noe inn etter tre måneder med vekst, er aktivitetsnivået i juli fortsatt 4,7 prosent lavere enn før krisen i februar.

For 2020 sett under ett anslår Norges Bank nå et årlig fall i fastlands-BNP på 3,6 prosent, fra det forrige anslaget om 3,5 prosent.

Samtidig er det utsikter for at norsk BNP kan komme tilbake på nivået fra før virusutbruddet mot slutten av 2021, skriver sentralbanken.

Statistisk sentralbyrå oppjusterte sine prognoser tidligere denne måneden, og venter nå et BNP-fall på 3,2 prosent i år og renteheving allerede neste år.

Les også: Renterådet venter nullrente i lang tid: – Optimistene har fått seg et skudd for baugen

Venter noe sterkere krone

Kronen nådde rekordsvake nivåer i mars, da uro i aksjemarkedet og et kraftig oljeprisfall preget markedet. Siden har både markedet og kronekursen hentet seg inn – spesielt mot dollaren.

Den siste tiden har imidlertid kronen svekket seg noe, men er likevel sterkere enn det Norges Bank tidligere har anslått, ifølge sentralbanken.

Fremover anslås det at kronen vil styrke seg noe, og Norges Bank ser en sterkere kronekurs enn de gjorde i forrige rapport.

«Terminprisene indikerer oppgang i oljeprisen de neste årene.
Det kan bidra til å styrke kronen. Utsikter til en litt høyere rentedifferanse mot handelspartnerne trekker i samme retning,» skriver Norges Bank.

Den understreker samtidig at det er «stor usikkerhet» knyttet til kronekursen fremover.

Kronekursen svekker seg for øvrig etter dagens rentebeskjed. Kronen er nå på sitt svakeste nivå mot euroen siden tidlig i mai, og står nå på 11,13. En dollar handles samtidig for 9,55 kroner.

KronekursenOlsen venter investeringsfall i oljen til 2023

Rekordlav rente

I løpet av coronakrisen har sentralbanken kuttet renten med totalt 1,50 prosentpoeng til null prosent for første gang i historien.

Mens det i forkant var bred forventning om at renten ville holdes uendret, var det mer spenning knyttet til rentebanen, det vil si hva Norges Bank vurderer som den mest sannsynlige utviklingen i styringsrenten fremover.

På det forrige rentemøte i juni signaliserte sentralbanken at renten ville holdes uendret i lang tid. Samtidig ble mange overrasket over at rentebanen varslet flere rentehevinger med start fra slutten av 2022.

Det var særlig det sterke boligmarkedet som lå bak oppjusteringen av renteutsiktene. Boligprisveksten har imidlertid dempet seg noe i høst og regjeringen har nylig strammet inn coronaunntakene i boliglånsreglene.

Oversikt over rentekutt og bankenes tilbudLes også: (+) Seks måneder etter Norge stengte ned: Slik rammes norsk økonomiLes også: SSB ser lysere på utsiktene, venter renteoppgang neste år
Publisert: