Forvaltere holdt seg unna noteringen: Kjempesmell for Folketrygdfondet i Aker Clean Hydrogen

Flere skydde unna Aker Clean Hydrogen-emisjon på grunn av høy prising. Nå er Folketrygdfondet 134 millioner i minus på investeringen.

NEDTUR: Investeringen i Aker Clean Hydrogen har så langt vært en trist affære for Folketrygdfondet og adm. direktør Kjetil Houg.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Er prisen for høy så er vi ikke der, sa Folketrygdfondets sjef Kjetil Houg til E24 i slutten av februar.

Temaet var strømmen av nye selskaper til Oslo Børs, og Houg bedyret at fondet fortsatt stilte like strenge krav til sine investeringer som før.

På det tidspunktet var Folketrygdfondet i ferd med å investere 370 millioner kroner i Aker Clean Hydrogen (ACH) i forkant av sistnevntes planlagte børsnotering 11. mars.

Så langt har satsingen gitt et urealisert tap på 134 millioner for fondet, etter at ACH-kursen har rast saftige 36 prosent fra emisjonskursen.

Flere investorer uttrykte skepsis til den høye verdsettelsen av ACH i forkant av emisjonen og børsnoteringen.

– Prisingen av Aker Clean Hydrogen er det mest ekstreme jeg har sett på lenge. Det var helt uaktuelt for mine fond å delta i en slik børsintroduksjon, sier forvalter Martin Mølsæter i First Fondene til E24.

Folketrygdfondet bommer på børsdebutanter - 215 millioner i minus
Les også

Aker Clean Hydrogen skal hente tre milliarder

– Verdsettelsen var for høy

Aker Clean Hydrogen ble verdsatt til åtte milliarder kroner før emisjonen, der det ble hentet tre milliarder i ny egenkapital fra Folketrygdfondet og andre nye investorer.

– Selskapet hadde investert rundt 70 millioner kroner i månedene i forkant. For de åtte milliardene fikk du noen løse avtaler. For eksempel med Yara, uten at Yara ble priset opp av den grunn, påpeker Mølsæter.

– EKSTREMT: First-forvalter Martin Mølsæter vurderte Aker Clean Hydrogen som grovt overpriset, og holdt seg unna.

E24 har tidligere skrevet at Aker Clean Hydrogen har planer om å bygge ut og drive produksjonsanlegg for hydrogen flere steder, og har investeringsplaner på 30 til 36 milliarder kroner det neste tiåret.

– Vi var med i emisjonene i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind i fjor. Der var prisingen omtrent lik investert kapital. Ikke 110-gangeren, som i ACH, sier Mølsæter.

Les også

Selv om prisen på Aker Clean Hydrogen har falt, er det fortsatt en Mercedes du kjøper

ACHs miljøprofil var ikke nok til å lokke frem en investering hos det «grønne» fondet Storebrand Norge Fossilfri.

STYRTE UNNA: Storebrand Fossilfri og forvalter Alf Inge Gjerde.

«Grunnen til at vi ikke deltok i emisjonen var enkelt og greit at vi syntes verdsettelsen av selskapet var for høy», skriver fondets forvalter Alf Inge Gjerde i en e-post til E24, og legger til:

«Selv om Storebrand Norge Fossilfri er et litt «grønnere» fond enn mange andre fond, har vi samme mål om å skape meravkastning der som i våre øvrige fond».

«Hva er det som er verdt 8 mrd. før emisjonen? #neitakk #enplassgårgrensen», kommenterte investor Svend Egil Larsen på Twitter i starten av mars.

Flere andre norske forvaltere landet imidlertid på at ACH var verdt å satse på, inkludert Danske Invest Norge Vekst, Nordea Norge Verdi og Fondsfinans Norge.

Aker Clean Hydrogen ønsker ikke å kommentere utspillene fra Mølsæter og Gjerde direkte, men kommunikasjonssjef Ivar Simensen skriver i en kommentar pr. e-post til E24 at selskapet «ser et enormt potensial for utslippskutt og verdiskaping ved å realisere hydrogen og grønn ammoniakk i stor skala».

Hovedeier Aker Horizons investerte selv 500 millioner kroner i ACH-emisjonen, og fikk i tillegg overført aksjer fra Aker-systemet som gjør at det nå kontrollerer 77 prosent av hydrogensatsingen.

«Industrialiseringen av hydrogenproduksjon er i startgropen og det kommer til å skje mye i dette segmentet fremover. Aker Clean Hydrogen er godt posisjonert for å ta en ledende rolle i denne utviklingen, i Norge og internasjonalt», skriver Simensen.

Kursgraf

Flere bom som hjørnestein

«I Folketrygdfondet har vi beholdt kalkulatoren gjennom hele 2020. Det betyr at vi har gått glipp av noe, men vi har klart oss bedre enn fryktet» uttalte Houg i et intervju med Finansavisen i februar.

I ACH-emisjonen deltok Folketrygdfondet som såkalt hjørnesteinsinvestor sammen med andre tunge aktører som det svenske pensjonsfondet AP4, DNCA Invest og Ophir.

Hjørnesteinsinvestorer får lengre tid til å sette seg inn i selskapet, og forhåndsforplikter seg til å kjøpe en vesentlig del av aksjene som skal utstedes eller selges før transaksjonen lanseres bredt i markedet.

Les også

Norske meglerhus: Dette er nøkkelen til årets noteringsfest

Dermed fungerer de som et kvalitetsstempel for selskapet som skal på børs. Folketrygdfondet, med sine 292 milliarder kroner under forvaltning, har naturligvis en høy stjerne i denne kategorien.

Som tidligere meldt har Folketrygdfondet imidlertid hatt begrenset hell med sine satsinger så langt.

Ifølge E24s gjennomgang har Folketrygdfondet investert i underkant av 1,6 milliarder som hjørnesteinsinvestor før noteringene av Link Mobility, Meltwater, Aker Horizons og nevnte ACH.

Tap på tre av fire

Av disse er kun investeringen i Meltwater i pluss, med 31 millioner, og det samlede tapet er på 215 millioner. Det gir en negativ avkastning på 14 prosent.

Til sammenligning er Hovedindeksen på Oslo Børs opp 23 prosent siden fondets første investeringen av denne typen, i Link Mobility i slutten av oktober.

Les også

Folketrygdfondet tjente 23,5 milliarder kroner i 2020

«Som en stor aktør i markedet kan vi ikke kommentere enkeltinvesteringer», skriver administrerende direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet i en e-post til E24.

Han viser til at fondet har et langsiktig perspektiv i sin investeringsprosess, og er forberedt på at kursene både på porteføljen og på enkeltaksjer kan svinge mye på kort sikt.

«Nye og mer umodne selskaper vil naturlig ha stor kursrisiko i det korte bildet. Målet vårt er å treffe med våre selskapsvalg, men fasiten er langt fram i tid» skriver han videre, og legger til:

«Vi offentliggjør avkastningstall som viser hvordan vi har levert over tid. Våre resultater viser at vi har levert gode resultater i aksjeporteføljen over tid.»

Publisert: