Arbeidstilsynet truer med å stenge 23 Brun og blid-sentre

Etter måneder med etterlysning av dokumentasjon på smittevern fra Brun- og Blid-sjefen, har Arbeidstilsynet fått nok. Nå kan solsentre landet rundt bli stengt.

KAN BLI STENGT: Flere solsentre i Brun og Blid-kjeden kan bli stengt av arbeidstilsynet. Bildet er fra Majorstuen i Oslo.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Arbeidstilsynet har avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven hos FSI Solsenter AS. Selskapet eies av solariumsgründer Thorbjørn Frantzen og innehar 23 Brun og Blid-solstudioer rundt om i landet.

Siden i fjor høst har tilsynet bedt om dokumentasjon på selskapets arbeid mot spredning av coronaviruset. Det har de ennå ikke fått.

I desember skrev Arbeidstilsynet til FSI Solsenter at daglig leder har valgt å overse innholdet i tilsynsrapporter og oppfølgingsbrev sendt fra dem.

«Totalinntrykk av virksomheten fremstår som betydelig under den standard regelverket setter og kan tyde på at internkontroll er helt manglende i virksomheten. Dette videre begrunnet i at etterspurte rutiner gitt i krav om opplysninger heller ikke kan fremskaffes», skriver tilsynet i brevet.

Det står også at Thorbjørn Frantzen i telefonsamtale med tilsynet har sagt at han anser smitterisiko for ansatte som minimal som følge av at UV-strålene i solariumene dreper bakterier og virus.

På bakgrunn av smitterisiko-avvikene har Arbeidstilsynet nå vedtatt å stanse virksomheten.

Arbeidstilsynet påpeker at det er UVC-stråling som har denne effekten, ikke UVA og UVB som et solarium avgir.

På bakgrunn av smitterisiko-avvikene har Arbeidstilsynet nå vedtatt å stanse virksomheten. Om ikke FSI Solstudio klarer å oppfylle vedtakene før helgen, blir alle 23 solsentre rundt om i landet stengt, bekrefter seksjonsleder Johs B. Lægland.

I en e-post til E24 skriver Thorbjørn Frantzen at det er «ingen dramatikk» i tilsynssaken og at det ikke vil være grunnlag for stans. Han mener også uttalelsen om UV-strålene ikke er korrekt gjengitt av tilsynet.

Les også

Arbeidstilsynet åpner tilsyn om overtid hos Helsedirektoratet

Manglende dokumentasjon på smittevern

Siden oktober i fjor har Arbeidstilsynet ført tilsyn med to av Brun og Blid-sjef Thorbjørn Frantzens virksomheter: FSI Solsenter AS og Brun og Blid Solsenter AS. Begge er datterselskaper av Brun og Blid Holding, som eies fullt og helt av Frantzen.

Brun og Blid har ifølge egen nettside omtrent 130 solsentre rundt om i landet. De som ikke eies og drives av FSI Solsenter, drives av franchisetagere som betaler avgift til Frantzen.

Vedtaket om stans omfatter bare studioene som eies av FSI Solsenter.

Seksjonsleder Johs B. Lægland i Arbeidstilsynet.

De ansatte i FSI Solsenter er renholdsarbeidere. Deres eksponering for coronaviruset er ett av hensynene som ligger til grunn for Arbeidstilsynets kraftige reaksjon.

– Arbeidstilsynet har gitt virksomheten vedtak om å stanse all aktivitet i virksomheten, grunnet manglende dokumentasjon på tiltak arbeidsgiver har gjort for å kartlegge eksponering og smittevern i solsentrene. Tiltakene skal hindre smitte og spredning av viruset blant ansatte. Virksomheten må oppfylle vilkårene gitt i påleggene før helgen, ellers blir vedtaket om stans iverksatt, opplyser seksjonsleder Johs B. Lægland til E24.

UENIGE: Brun & Blid mener smitterisikoen for ansatte er minimal på grunn av UV-strålene i solariumene.
Les også

Arbeidstilsynet: Én av tre bedrifter brøt smittevernreglene

Tvangsmulkt på 50.000 kroner

Arbeidstilsynet har allerede vedtatt tvangsmulkt for avvikene på til sammen 50.000 kroner.

For at de 23 solsentrene skal slippe å stenge i tillegg, må FSI Solsenter dokumentere kartlegging og risikovurdering knyttet til coronaviruset, der minstekravet er ni spesifiserte risikoforhold.

Brun og Blid-gründeren må også sende tilsynet en oversikt over gjennomførte tiltak relatert til kartleggingen og en beskrivelse av hvordan ansatte har medvirket i dette arbeidet.

I slutten av januar fikk han beskjed om at det de da hadde sendt inn, en oversikt over rutiner, ikke var å regne som et konkretisert tiltak for å redusere smitterisiko.

Arbeidstilsynet påpekte også at det ikke var dokumentert at ansatte hadde vært med i prosessen.

Les også

Nav avsluttet XXL-samarbeid etter avsløringer – nå får de ny tillit

«Ingen dramatikk»

I en e-post til E24 skriver Brun og Blid-gründeren at «alt er trygt hos oss og vi har gode rutiner».

Han forteller at FSI Solsenter har utarbeidet de formelle planene som Arbeidstilsynet har etterlyst og at de vil bli presentert for tilsynet innen fristen.

– Arbeidstilsynet har påpekt at vi har hatt gamle ansettelseskontrakter og noen ufullstendige rutiner. Vi retter selvfølgelig opp i dette og svarer på alle spørsmål. Vi har leid inn et profesjonelt byrå til å bistå oss med å få alt på plass. Det er ingen dramatikk i dette.

Thorbjørn Frantzen mener at påstanden hans overfor Arbeidstilsynet om at solariumenes UV-stråler dreper virus og bakterier, ikke er korrekt gjengitt.

– UV-strålene dreper bakterier, ikke alt virus. For å drepe viruset må man ned på 254 nanometer bølgelengde. Vi har ikke lov å levere kortere enn 280 nanometer, derfor drepes ikke ALL virus, det har vi heller aldri hevdet, skriver han.

– Har dere gjort nok for å forhindre smitte for de ansatte?

– Ja, og vi har null kjent smitte i våre sentre.

Publisert: