Lanserer «månedens viktigste tall» på norsk: – Antagelig er tallene enda dystrere nå

Vi trenger omtrent én million nye jobber frem til 2060 for å nyte den samme velferden som i dag. Det slår Finans Norge fast når de lanserer sitt «jobbskaperbarometer».

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Norge må skape netto én million nye jobber frem til 2060 for å opprettholde velferdsnivået.

Det slår Finans Norge fast når de lanserer sitt «jobbskaperbarometer,» som skal ta temperaturen på hvordan landet ligger an for å nå målet. Rapporten vil publiseres fire ganger i året.

Bakgrunnen for målet er den forrige perspektivmeldingen fra regjeringen, som ble offentliggjort i 2017. Her ble det varslet at offentlighetens utgifter vil øke mer enn inntektene, dersom man ikke øker yrkesdeltagelsen og tar i bruk bedre løsninger.

Dette behovet har NHO beregnet til å tilsvare omtrent 25.000 arbeidsplasser hvert eneste år, for dermed å kunne få fra dagens omtrent 2,8 millioner arbeidsplasser til rundt 3,8 millioner i 2060.

«Payrolls» på norsk

Barometeret er basert på statistikk fra SSB, som fanges opp og behandles av dataanalytikere fra et konsulentselskap tilhørende NTNU, opplyser Finans Norge.

Les også

Siste jobbrapport før USA-valget skuffer

Det er altså ikke nye tall som presenteres, men offentlig statistikk som settes sammen på nye måter. Finans Norge omtaler barometeret som en «temperaturmåler» for jobbskapingen.

Det kan minne om den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten, som ofte omtales som «payrolls». Tallet viser hvor mange arbeidsplasser det blir skapt hver måned i USA, og får mye oppmerksomhet blant internasjonale aktører.

De amerikanske tallene omtales ofte som «månedens viktigste tall».

Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

– Like viktig vet jeg ikke om dette blir, men målsettingen er at vi får et barometer kvartalsvis viser hvor mange arbeidsplasser som skapes mot året før. Med dette vil vi skape debatt og fokus på å skape flere arbeidsplasser, sier Finans Norges kommunikasjonsdirektør, Jan Erik Fåne.

Vekst før virus

Barometeret viser at sysselsettingsveksten i Norge lå over målet frem til andre kvartal i år.

Men så kom coronapandemien, og utviklingen snudde.

Tallene som er samlet inn viser at det var omtrent 38.400 færre sysselsatte i årets andre kvartal, enn det var i samme periode i fjor. Av dette forsvant omtrent 34.500 fra privat sektor.

– Antagelig er tallene enda dystrere nå. Permitterte regnes som sysselsatte i Norge og mange av dem som i dag er permitterte vil miste arbeidet om vi ikke raskt får en normalisering av økonomien gjennom for eksempel en effektiv vaksine, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans
Norge.

Les også

«Månedens viktigste tall» slår forventningene

Idar Kreutzer, leder i Finans Norge.
Vekst i antall sysselsatte

Oslo mistet flest jobber

Barometeret viser også jobbskapingen fordelt på regioner, der den største nedgangen i antall arbeidsplasser var i Oslo i løpet av andre kvartal. Nedgangen i hovedstaden var på omtrent 22.000 arbeidsplasser målt mot samme kvartal året før.

Men om man ser på den prosentvise nedgangen var det Innlandet som mistet flest arbeidsplasser i løpet av kvartalet, etterfulgt av Møre og Romsdal, med en nedgang på omtrent syv og seks prosent.

Barometeret viser også utviklingen blant de ulike næringssektorene.

Her kommer det frem at overnatting og servering hadde den klart største nedgangen etter coronakrisen, etterfulgt av en sekkepost med personlig tjenesteyting.

– Når vi går dypere ned i tallmaterialet, ser vi at det er store forskjeller mellom sektorene, men også innad i sektoren.

For eksempel var det i andre kvartal var det 67.700 sysselsatte som forlot helse- og sosialtjenester, mens 50.900 nye kom til.

– Det viser en næring med stor gjennomtrekk. Slike endringer er det viktig å forstå for å bøte på uønsket høy gjennomtrekk, sier Kreutzer.

NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Et viktig kompass

NHO-sjef Ole Erik Almlid ønsker den nye jobbrapporten velkommen.

– Jobb nummer en er arbeid til alle. Vi må skape 250.000 lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor frem mot 2030, for å sikre velferdssamfunnet og at alle har en jobb å gå til, sier han.

– Jobbskaperbarometeret vil være et viktig kompass som viser om vi lykkes, eller om vi må justere kursen underveis, legger han til.

Publisert: