Nektet å godta pålegg – nå må 15 skipsverft rydde opp etter seg

16 verft klaget på vedtak om å utrede tiltak mot forurenset sjøbunn. Nesten alle får avslag og må gjøre det likevel, har Miljødirektoratet bestemt.

(illustrasjonsfoto) Kjell Inge Røkkes forskningsskip REV Ocean lå til kai ved Vard i Brattvåg for utrustning i september 2019. Nå er verftet blant flere som må lage tiltaksplaner for hvordan forurensning kan fjernes fra sjøbunnen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Mandag ble det kjent at 12 skipsverft i Møre og Romsdal og tre i Telemark må lage tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn.

– Mye av forurensningen på sjøbunnen stammer fra skipsverftene de ulike stedene. Kartlegginger viser at verftene har vært en vesentlig bidragsyter. Det er et klart behov for at de lager planer og vurderer hvordan forurensningen kan fjernes, sier miljødirektør Ellen Hambro.

16 verft har klaget på vedtaket de først fikk mot seg fra statsforvalteren (tidligere fylkesmannen), men Miljødirektoratet opprettholder 15 av dem.

Kun ett verft i Vestnes sør for Molde fikk medhold – se oversikten under.

Rederier trosser omfattende kritikk: Ni «norske» skip på fersk verstingliste

Det verftene er pålagt er beskrevet i egen faktaboks lenger ned i saken.

– Overfladisk sett er vi skuffet over hele greia, sier Bjørn Magne Aas til E24.

Han er daglig leder i Aas Mek. og opplyser at verftet står i en krevende situasjon på grunn av pandemien. I tillegg mener han at det er flere virksomheter som står bak forurensingen.

– De har ikke endret på svar fra tidligere. Å rette pekefingeren mot verftene når du har så mange andre bidragsytere til forurensing synes jeg blir litt for enkelt å gjøre, sier Aas, og legger til;

– Jeg føler ikke at det er helt riktig. Vi har fulgt spillereglene til all tid, så når de endrer dem med tilbakevirkende kraft synes jeg det er pussig.

Bjørn Magne Aas er daglig leder i Aas Mek. Verksted i Romsdal.

Mandag formiddag var det flere av de berørte verftene som ikke hadde fått vedtaket, men som først fikk vite det via media. Ulstein er ett av dem.

– Vi er selvsagt svært skuffet. Pålegget er spesielt krevende å skulle bære i en kritisk periode for verftene der vi også kjemper med covid19-pandemien. Vi jobber tett sammen med Norsk Industri og vil komme tilbake til dette når vi har fått satt oss mer inn i saken, skriver selskapet i en uttalelse til E24.

Ifølge en pressemelding fra direktoratet er miljøgiftene som er kartlagt i høye nivåer på sjøbunnen utenfor de 15 verftene, de samme som er funnet ved denne type aktivitet alle andre steder i landet.

– Utenfor mange skipsverft er sjøbunnen svært forurenset fra tidligere tiders aktivitet. Miljønytten ved opprydding er stor. Det vil bidra til at miljøgiftene ikke lenger kan tas opp av marine dyr og planter, og videre transport opp i næringskjeden, sier Hambro.

Forurenser betaler

Miljødirektoratet viser til forurensningsloven, og understreker at myndighetene kan pålegge forurensere å gjennomføre og bekoste undersøkelser for å klarlegge årsaken til forurensningen – og hvordan denne skal motvirkes.

– Det er verken er urimelig eller uvanlig at forurensende virksomheter får krav fra myndighetene knyttet til forurensing som virksomheten har forårsaket, og som innebærer økonomiske utgifter. Dette er forankret i det internasjonalt anerkjente prinsippet om at forurenser skal betale og i den norske forurensingsloven, sier Hambro.

– Denne virksomheten strider mot norsk lov

Direktoratet beregner at en tiltaksplan vil koste hvert enkelt verft fra et par hundre tusen og til en halv million kroner.

Sammen med undersøkelser og risikovurdering kan kostnaden ligge mellom en halv million og opp til en million kroner, avhengig av hvilke utredninger som er nødvendige.

Åpner for flere ansvarlige

Verftene har søkt om midler til undersøkelser, risiko- og tiltaksvurdering. Ingen av dem får det av Miljødirektoratet.

«Forskriften om slike tilskudd er klar på at det ikke gis tilskudd der forurenser er kjent og kan holdes ansvarlig», heter det i mandagens pressemelding.

Samtidig ser direktoratet at det sannsynligvis finnes forurensere i nærheten av noen av verftene som også kan stå bak. Dette må statsforvalteren følge opp.

– Selv om det finnes andre kilder som kan ha bidratt til forurensning i nærheten, påvirker ikke dette vår ansvarsvurdering av verftet. Det er likevel sannsynlig at en vesentlig andel av forurensningen på sjøbunnen i området stammer fra skipsverftene, sier Hambro.

134 millioner til kommune

Samme formiddag kunngjør Miljødirektoratet at det gir Hammerfest kommune 134 millioner kroner til å rydde opp i miljøgifter på sjøbunnen i havna.

Havnen er sterkt forurenset på grunn av tidligere industri, avløp, verftsvirksomhet og avrenning fra gamle fyllplasser. Bybrannen under andre verdenskrig har også bidratt til forurensningen.

– Oppryddingen i Hammerfest havn er et viktig arbeid både for miljøet i havet og mennesker som bor i Hammerfest. I dag utgjør miljøgiftene i sjøbunnen en stor risiko både for helse og for livet i havet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Oppryddingen vil fjerne eller isolere store mengder miljøgifter fra å bli tatt opp i planter og dyr, sier han.

Prosjektet skal ferdigstilles i 2023 og settes i gang i år.

Prosjektet, som også gir Hammerfest ny og utvidet sentrumskai og ny fiskerikai, anslås til å koste om lag 457 millioner kroner. Tildelingen på 134 millioner kroner fra Miljødirektoratet skal dekke 75 prosent av utgiftene knyttet til miljøtiltakene.

Publisert: