Forventer å bli tatt vare på

Mange unge forventer at arbeidslivet tar seg av dem, og gir dem det de har krav på, tror Kim Pham (19).