Frå hurtigruta til Fjord1

Leif Øverland (51) er tilsett som ny konsernsjef i Fjord1.