• FOTO: Ingebjørg Jensen

Antikapitalist på formuetoppen