Tror renten går opp i desember

Renten kan bli satt opp med 0,25 prosentpoeng i desember, tror DnB NOR Markets.