Sparebanken Vest vil stille klimakrav til skipsfarten

Med årlige utslippsrapporter fra alle skipsfartskundene, skjerper Sparebanken Vest miljøprofilen kraftig.