LNG-drevet oljetanker døpes digitalt fredag: Statlig milliardhjelp utløste teknologiløft

Altera Infrastructure døper nå sin fjerde LNG-drevne bøyelaster med Wärtsila-teknologi som utnytter gass som vanligvis går til spille. Enova-støtte og statlig milliardhjelp bidro til å utløse miljøløftet.

Milliardlån og garantier fra Eksportkreditt Norge og Giek samt Enova-støtte bidrar til et teknologiløft på sokkelen. Dette er Aurora Spirit, det første av fire LNG-drevne skip med teknologi som også utnytter flyktige gasser som vanligvis går til spille.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Norge har en rekke statlige virkemidler som skal støtte opp under det grønne skiftet, som Giek, Eksportkreditt Norge og Enova.

Fire nye bøyelastere som Altera Infrastructure (tidligere Teekay Offshore Partners) har fått bygget i Sør-Korea er et eksempel på hvordan disse virkemidlene har bidratt til grønn teknologiutvikling.

Ingvild Sæther er konsernsjef for Altera Infrastructure, som tidligere het Teekay Offshore Partners.

Tankerne brukes til å frakte olje direkte fra plattformer til markedet. De drives på flytende naturgass (LNG) og batterier, og er utstyrt med teknologi som utnytter flyktige organiske forbindelser (VOC) som tidligere gikk til spille.

– Dette er et resultat av myndighetenes politikk og av et industrisamarbeid. Vi hadde ikke fått det til uten at det var en vilje til stede i virkemiddelapparatet til å støtte det grønne skiftet, sier Altera-sjef Ingvild Sæther til E24.

PS! Altera Infrastructure het tidligere Teekay Offshore Partners, men selskapet ble i januar kjøpt og tatt av børsen av oppkjøpsfondet Brookfield Business Partners.

Enova-støtte og Giek-milliardgaranti

For tre år siden fikk Altera 133 millioner kroner i Enova-støtte til innkjøpet av fire bøyelastere som blant annet tok i bruk ny teknologi fra Wärtsila i Asker.

Tre av disse er levert; Aurora Spirit, Rainbow Spirit, og Tide Spirit. De to første av disse er på langtidskontrakt med Equinor. Det fjerde skipet, Current Spirit, skal døpes fredag.

Enova-støtten på 133 millioner kroner og lån og garantier fra Eksportkreditt Norge og Giek på 165,5 millioner dollar (1,48 milliarder kroner) var viktige for Alteras investering i nye skip, ifølge Sæther.

– Giek-garantiene er kjempeviktige. Vi har investert én milliard dollar i disse nybyggene. Finansieringen er selvfølgelig helt essensiell, og garantier er enormt viktige for å få dette godkjent hos våre internasjonale eiere, sier hun.

Lånene og garantiene til Altera Infrastructure er del av et syndikat hvor flere kommersielle banker og et utenlandsk eksportkredittbyrå også er involvert.

Les også

Røkkes Aker letter på sløret om vind og CO₂-fangst

Digital dåp fra Korea

Fredag døper selskapet tre skip i en digital seremoni som blir overført direkte fra Samsung-verftet i Sør-Korea. Blant disse er det fjerde av skipene Giek har garantert for, Current Spirit.

Normalt ville Sæther dratt med seg en hel delegasjon til verftet for å feire, men coronakrisen ville det annerledes.

– Det er ikke vanlige tider, og vi må være kreative. Men vi skal være like stolte av skipene våre, og seremonien blir like høytidelig. Nå får også flere muligheten til å delta, sier Sæther.

Også to skip som er finansiert uten Giek-garanti skal døpes fredag, Altera Wave og Altera Wind. Disse har imidlertid ikke den samme teknologien for å utnytte flyktige organiske forbindelser.

Les også

Equinors konkurrenter skjerper klimamål: – Da må vi også speede opp

Kunne bygget skipene som før

Uten virkemidler som Enova og Giek ville Altera trolig ha fortsatt å bygge den gamle typen skytteltankere, som har mye større CO2-utslipp.

– Da hadde vi nok bygget bøyelastere slik vi har bygget dem de siste 20 årene, og slik man fortsatt gjør for eksempel i Brasil. Da hadde de skipene blitt her i 20 år og forsinket det grønne skiftet i shippingsektoren, sier Sæther.

Hvert av de nye skipene reduserer like mye utslipp som 15.000 elbiler.

– Det er ikke det at teknologien er så mye dyrere, men for å få til disse teknologisprangene må du få til samspillet mellom teknologileverandører, kunder og virkemiddelapparat, sier Sæther.

Les også

Equinor-sjef Opedal har fått en krystallgrønn marsjordre

Teknologi fra Wärtsilä

Wärtsila i Asker har utviklet de nye skipene sammen med Altera. Motorene deres kan utnytte flyktige organiske forbindelser (VOC) som vanligvis fordamper fra motoren og går til spille.

– Det denne teknologien gjør er at man i stedet for å slippe ut VOC, så fanger vi den opp og skiller ut det som er skadelig. Så mikses hydrokarbonene i gassen med LNG og forbrennes, og bidrar til fremdriften av skipene, sier Kjell Ove Ulstein, salgsdirektør for Gas Solutions i Wärtsilä, til E24.

– Dette kutter utslippene til atmosfæren, og i tillegg får man utnyttet det som normalt ville blitt sett på som en miljøskadelig avgass, sier han.

Wärtsiläs kontrakter med Altera fra 2017 og 2018 har en samlet verdi på over 110 millioner euro (1,16 milliarder kroner).

– Hvor viktig har virkemidlene vært?

– De er kjempeviktige, og vi setter selvsagt veldig stor pris på at Norge har virkemidler for å kunne gjøre olje- og gassindustrien og shippingsektoren grønnere. Det er viktig både av miljøhensyn og for oss som norsk industriaktør, sier Ulstein.

Les også

Nytt rekordår for havvind i 2019: Venter ny rekord i år – tross corona

– Enova ga oss overbevisning

Sæther sier at støtten fra Enova for tre år siden var viktig, for den ga selskapet tro på at dette var et godt prosjekt.

– De var entusiastiske og ga oss den nødvendige støtten og overbevisningen til å jobbe videre med prosjektet helt frem til mållinjen, sier Sæther.

Hun sier at det er mange hindre når man skal utvikle ny teknologi, og at en viktig suksessfaktor er at den norske maritime industrien bygger på hverandres ideer og hjelper hverandre.

– Det opplever jeg at vi får til i den norske klyngen, med aktører som Giek, Enova og DNV GL, og med leverandører som Wärtsila og Kongsberg Gruppen. Det er en stor andel norsk utstyr i disse skipene, selv om de er bygget i Korea, sier Sæther.

– Denne klyngen har bidratt til at man nå får denne overgangen til kombinasjonen av LNG og batteri, og som gjør oss i stand til å gjenbruke flyktige gasser (VOC) til fremdrift av skipene, sier hun.

Blant de norske leverandørene til skipene er Brunvoll, MacGregor Pusnes, Kongsberg, Jotun og Glamox, ifølge Eksportkreditt Norge.

Giek-direktør Wenche Nistad sier at instituttet ønsker å støtte omstillingen av norsk næringsliv i en mer klimavennlig retning, og er stolte over å ha bidratt til finansieringen av bøyelastere som reduserer utslipp.

Publisert