Strøm-ekspert: Nye tiltak kan gi høyere pris

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt mener regjeringens nye tiltak for vannkraften kan føre til høyere pris og at regjeringen kunne oppnådd målene sine med virkemidler de allerede har.

LA FREM: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på pressekonferanse fredag morgen.
Publisert: Publisert:

– Det er vanskelig å se at disse tiltakene vil ha noen stor effekt, sier Lilleholt i Volue Insight.

Fredag morgen la statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) frem nye tiltak for å sikre at norske vannmagasiner ikke går tomme.

Står man i akutt fare for å gå tom for vann, kan selskapene straffes, og det kan bli aktuelt å forby eksport i slike perioder (se tiltakene lenger ned i artikkelen),

Sps Per Olaf Lundteigen mener regjeringen ikke går langt nok, og sa fredag til Nettavisen at prisene kan bli høyere med disse forslagene.

Tor Reier Lilleholt har jobbet i kraftbransjen i 25 år, og gir Lundteigen rett i at det kan bli konsekvensen.

– Ingen produsenter ønsker å gå tomme for vann, og de vil forsøke å disponere vannet slik at de får høy pris for kraften. Hvis myndighetene skal gripe inn og begrense deres regulering, vil vi kunne se at prisene blir høyere på et tidligere tidspunkt enn de ellers ville blitt, sier Lilleholt til VG.

Regjeringen varslet allerede i august – da det var ekstreme strømpriser – at man ville se på måter å regulere vannmagasinfyllingen på.

– Men også den situasjonen, som var helt spesiell med krig i Europa og svært lite vann, ble jo håndtert av produsentene: De begynte å spare på vannet. Så dette har vært håndtert av markedet hver gang det har vært lite vann de siste 25 årene, sier Lilleholt.

Her kan du se hvor tørt det var i Norges største vannmagasin, Blåsjø, på sensommeren:

Dette er tiltakene

  • Kraftbransjen skal få lovfestet ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten
  • Energimyndighetene skal kunne gripe inn i bransjens disponering av vannmagasinene når det er fare for energimangel
  • Det skal bli gjort tydelig at myndighetene kan begrense flyten på utenlandskablene av hensyn til forsyningssikkerheten hvis det er reell fare for knapphet på energi
  • Rapporteringsordningen for kraftbransjen som ble innført i fjor skal formaliseres
  • Kraftbransjen skal lage strategier for å ivareta forsyningssikkerheten, og myndighetene skal kunne føre tilsyn og ilegge sanksjoner

Unødvendig

Han peker også på at myndighetene allerede har virkemidler for å sikre at det er nok vann tilgjengelig:

– Det ligger jo i konsesjonsvilkårene hvor mye hvert magasin kan utnyttes. Det burde være tilstrekkelig. Dessuten har man mulighet til å innføre rasjonering. Hvorfor kan man ikke fortsette med den ordningen? Det er en mulighet som ligger der i dag, men som aldri er blitt nødvendig å bruke, sier Lilleholt.

STRØM-OPPRØRER: Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla.

Valla: Hjelper lite

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla er blant dem som har stilt seg i spissen for et internt kraftopprør i Ap og fagbevegelsen.

Hun har også sittet i den alternative energikommisjonen, som blant annet er svært skeptisk til kraftutvekslingen med Europa, og til EUs energimarkedspakke som Norge har sluttet seg til.

Hun mener strømprisene må komme under kontroll, ellers vil det kunne bli umulig å leve med for dagens regjering.

– Ja, det tror jeg. Den har i hvert fall kraft i seg til å gjøre valget til Stortinget neste gang veldig vanskelig, sa Gerd-Liv Valla til Adresseavisen torsdag.

Hun mener det er bra at regjeringen ønsker å lovfeste graden av magasinfylling, men:

– Det vil ikke påvirke prisene i særlig grad. Så lenge vi er så integrert i det europeiske systemet vil prissmitten fortsette uavhengig av dette, skriver Valla i en melding til VG.

Positiv

Leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, er mer positiv.

– Det regjeringen foreslår skal bidra til å hindr at flerårsmagasinene tappes så mye at vi kan komme i en rasjoneringssituasjon. Det er bra og noe Norsk Industri har bedt om.

POSITIV: Stein Lier-Hansen mener regjeringens tiltak er en god løsning.

Han sier det er detaljer de må se på.

– Men hvis vannkraftprodusentene er lojale og følger opp, så vil dette være et bra tiltak som vil sikre at vi har vann nok. Men dette står ikke på egne ben alene. Vi må også ha tiltak for å øke produksjonen av kraft.

– Flere frykter at det faktisk kan ha motsatt effekt, at det kan gi økte priser?

– Det må eventuelt være en situasjon hvor man bommer fullstendig i vurderingene av vanntilførselen, men jeg er ikke veldig redd for et slikt scenario.

Publisert: