NHO venter sterkere økonomisk vekst enn Vedum

NHO venter at veksten i norsk økonomi vil avta i 2023 sammenlignet med 2022, men er samtidig mer optimistiske enn finansministerens anslag.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO presenterer organisasjonens økonomiske overblikk tirsdag.
Publisert: Publisert:

– Siden vi ferdigstilte vår forrige rapport i midten av desember har makrobildet samlet sett blitt noe lysere, skriver NHO i sin ferskeste utgave av Økonomisk overblikk.

Den kvartalsvise rapporten presenteres av sjeføkonom Øystein Dørum tirsdag.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ser nå for seg en vekst i BNP på 1,9 prosent i 2023. Det er 0,5 prosentpoeng høyere enn i foregående anslag i desember.

Til sammenligning publiserte finansdepartementet i helgen sine anslag i forbindelse med den kommende budsjettkonferansen. Anslaget fra finansminister Trygve Slagsvold Vedums tallknusere var på 1,3 prosent.

NHOs noe høyere anslag for BNP-veksten begrunnes med at aktiviteten i norsk økonomi har holdt seg «bedre oppe mot slutten av fjoråret og inn i dette året enn vi så for oss for tre måneder siden».

Les også

Eksperter: Slik vil Norges Bank påvirke boligprisene fremover

Venter aktivitetsbrems

For 2024 og 2025 anslår NHO en BNP-vekst på henholdsvis 1,7 og 1,5 prosent.

«I Norge vokste aktiviteten med over 3 prosent årlig rate i fjerde kvartal, langt over normal marsjfart. Ved utgangen av februar var fortsatt bare halvannen prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige. Antall ubesatte stillinger har økt videre, og er nå det høyeste på minst tolv år», skriver NHO.

Vesentlig lavere gasspriser trekkes frem som den viktigste årsaken til at utviklingen i økonomien har vært bedre enn ventet.

Samtidig har flaskehalsproblemer i forsyningskjedene «mer eller mindre forsvunnet». Prisene på råvarer, energi og frakt har kommet ned, ifølge rapporten.

Fremover ventes aktiviteten likevel å bremse opp, idet høy inflasjon og økte renter vil svekke husholdningenes kjøpekraft og gi lavere forbruksvekst i år. Veksten de neste årene er på om lag trendvekst, skriver NHO.

Venter høyere lønnskrav

Prissjokket i råvare- og energimarkedene startet med flaskehalser i forsyningskjeden og ble forsterket av Russlands angrep på Ukraina, men fikk også gjennomslag til generell prisvekst på grunn av høy etterspørsel og lite kapasitet.

Fortsatt stramt arbeidsmarked i kombinasjon med høy prisvekst peker mot høye lønnskrav hos våre handelspartnere, skriver NHO.

«Flere faktorer peker i retning av at lønnsveksten vil ta seg opp i år. OECD anslår at lønnskostnadene i eurosonen vil øke om lag 5,5 prosent i 2023. Likevel ventes ikke noen betydelig reallønnsoppgang av den grunn, ettersom konsumprisindeksen anslås til drøyt 5 prosent.»

Lønnsforhandlingene her hjemme mellom LO og NHO starter 27. mars.

I februar anslo Teknisk beregningsutvalg at årets lønnsforhandlinger vil ta høyde for en prisvekst på 4,8 prosent. NHO anslår videre at konsumprisene i 2024 vil øke med 3,3 prosent, og 2,9 prosent i 2025.

Den gjennomsnittlige prisveksten i 2022 var på 5,8 prosent, mens lønnsveksten under ett var på 4,4 prosent, ifølge TBU.

Dermed ligger det an til et hardt lønnsoppgjør. Mandag tok Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby til orde for et krav på mer enn fem prosent. NHO-topp Stein Lier-Hansen har på sin side sagt at slaget vil stå på hvorvidt det blir over eller under 4,5 prosent.

Lav jobbvekst og fallende boligpriser

I NHO-undersøkelsen Næringslivets økonomibarometer (NØB) sier en av tre NHO-bedrifter at de vil nedbemanne fremover. En av seks bedrifter vil øke bemanningen. NHO venter at veksten i antall sysselsatte vil være lav i år.

Samtidig anslår NHO at boligprisene samlet vil falle opp mot 7 prosent i 2023. Neste år venter de uendrede priser, før det blir en boligprisvekst på 3 prosent i 2025, tror NHO.

Ser rentetopp på 3,75 prosent

Norges Banks neste rentemøte er 23. mars. Det er ventet at styringsrenten blir satt opp fra 2,75 til 3 prosent. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil også legge frem nye prognoser for renteutviklingen.

«Siden forrige Pengepolitisk rapport har aktiviteten og prisveksten vært høyere enn Norges Bank anslo i rapporten. Internasjonale renter har løftet seg de siste månedene. Isolert sett legger det ytterligere press på Norges Bank om å holde følge, for å hindre en kronesvekkelse som vil øke importert prisvekst», skriver NHO i rapporten.

Markedet har allerede priset inn en topp for styringsrenten på 3,75 prosent. Det er også det NHO nå venter.

Deretter vil aktiviteten i norsk økonomi avtar og renten settes ned igjen mot midten av neste år, spår organisasjonen.

Ved publisering stod det i ingressen at NHO venter at norsk økonomi vil krympe i 2023. Det riktige er at de tror veksten vil avta. Feilen ble rettet klokken 12.05.

Publisert: