OECD venter resesjon i Tyskland: – De globale vekstutsiktene har blitt mørkere

Veksten i den globale økonomien vil avta neste år, drevet av stigende renter og krigen i Ukraina, ifølge OECD.

VENTER NEDGANG: Den ferske rapporten fra OECD er uhyggelig lesing for den tyske forbundskansleren Olaf Scholz.
Publisert: Publisert:

– Verden, og spesielt Europa, bærer kostnadene av krigen i Ukraina, og mange økonomier står overfor en vanskelig vinter, melder Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Mandag legger OECD frem sitt syn på utviklingen i verdensøkonomien.

– Samtidig som det er sannsynlig at veksten i tredje kvartal har vært positiv, hjulpet av en opptur i Kina, har en rekke indikatorer tatt en vending til det verre, og de globale vekstutsiktene har blitt mørkere, melder OECD.

Organisasjonen venter at veksten i den globale økonomien vil avta fra tre prosent i 2022 til 2,2 prosent i 2023.

Hvert år gir OECD ut to hovedrapporter om den økonomiske utviklingen, samt to foreløpige rapporter. Rapporten som legges frem mandag er en av de foreløpige rapportene.

Både prisveksten og ledigheten blir høyere. Det drar renten i hver sin retning.

Nødvendig med ytterligere renteøkninger

Krigen i Ukraina og ettervirkninger av coronapandemien har redusert den økonomiske veksten og lagt ytterligere press på prisene, spesielt på energi og mat, melder OECD.

Organisasjonen mener økte renter og strammere pengepolitikk bør føre til at prisveksten avtar i mange økonomier til neste år, men at økte energipriser og høyere lønnskostnader vil dempe den ønskede inflasjonsnedgangen.

OECD venter at prisveksten vil utvikle seg på følgende måte i USA og Europa:

  • I G20-økonomiene vil inflasjonen lette fra 8,2 prosent i 2022, til 6,6 prosent i 2023. Prognosen for 2023 er 0,3 prosent høyere enn ved OECDs forrige rapport.
  • I eurosonen vil inflasjonen være på 8,1 prosent i 2022 og 6,2 prosent i 2023. Sammenlignet med julirapporten har OECDs forventning til inflasjonen i 2023 økt med 1,6 prosentpoeng.
  • I USA og Storbritannia forventer OECD derimot lavere prisvekst i 2023 enn i den forrige rapporten. I USA vil inflasjonen dempe seg til 3,4 prosent til neste år, og i Storbritannia til 5,9 prosent.

Videre skriver OECD at sentralbankenes rentehevinger har skapt strammere finansielle markeder og at aksjemarkeder i store deler av verden har falt kraftig i år. I tillegg har den amerikanske dollaren styrket seg betydelig og risikoviljen har avtatt.

Likevel er det nødvendig med ytterligere renteøkninger i de fleste store avanserte økonomiene slik at inflasjonspresset reduseres varig, ifølge OECD. Det vil sannsynligvis innebære en periode med lavere vekst.

OECD estimerer at rentene vil stige til 4,5–4,75 prosent i USA i 2023, og at ECB vil øke styringsrenten til fire prosent i løpet av neste år.

Boligmarkedet: – Aldri tidligere opplevd
UKRAINA-KRIGEN: Spesielt Europa bærer kostnadene av krigen i Ukraina, melder OECD. Bildet er fra Kharkiv-regionen, 24. september.

Forventer resesjon i Tyskland

Den økonomiske veksten i USA og i euroområdet anslås å avta kraftig til neste år.

I USA estimerer OECD at BNP (bruttonasjonalprodukt) vil vokse med 1,5 prosent i 2022 og med 0,5 prosent i 2023.

I euroområdet er det ventet en BNP-vekst på 0,3 prosent i 2023. Det er 1,3 prosentpoeng lavere enn i OECDs juli-rapport.

Aller verst er estimatene for Tyskland og Russland, hvor OECD venter resesjon i 2023. Tysklands BNP-vekst er ventet å ende på −0,7 prosent i 2023, mens Russland vil få en nedgang på 4,5 prosent i året som kommer.

Veksten i Kina anslås å falle til 3,2 prosent i år drevet av coronanedstenging og et svakt eiendomsmarked. Samtidig venter OECD at politisk støtte vil bedre veksten i Kina i 2023, til 4,7 prosent.

Organisasjonen påpeker at det er mye usikkerhet knyttet til prognosene.

– Mer alvorlig drivstoffmangel, spesielt gass, kan redusere veksten i Europa med ytterligere 1,25 prosentpoeng i 2023, og global vekst med 0,5 prosentpoeng, samt øke europeisk inflasjon med over 1,5 prosentpoeng.

Publisert: