I siste kvartel i fjor var det 89 000 personer uten jobb i Norge. Det er en ledighet på 3,4 prosent, viser nye tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem i går.

Fra tredje til fjerde kvartal i fjor steg ledigheten med 5000 personer. I hele 2011 lå den norske ledigheten stabil mellom 3,2 – 3,4 prosent i de enkelte månedene i SSBs målinger. Det er Europas laveste.

Antall jobber steg jevnt og trutt i hele fjor, med unntak av et fall i mai.

Fra siste kvartal i 2010 til siste kvartal i fjor ble det skapt 46 000 nye jobber i Norge. I siste kvartal var 2,556 millioner personer i jobb.

Men mange nye jobbsøkere meldte seg, så ledigheten var omtrent uendret.

Dabber av

Farten i jobbveksten er i ferd med å dabbe av. Meglerhuset DNB Markets anslår at veksten i antall jobber fra tredje til fjerde kvartal i fjor var 1,3 prosent, omregnet til årlig vekst. Fra andre til tredje kvartal var veksten hele 3,4 prosent, omregnet til årlig vekst.

—  Det dabber av fra en svært høy vekst til en vekst litt over det historiske gjennomsnittet. Dette passer bra sammen med andre tall som tyder på at norsk økonomi bremset opp mot slutten av 2011, sier sjeføkonom Øystein Dørum i meglerhuset DNB Markets.

I 2011 var det vekst i antall heltidsansatte menn og vekst i antall deltidsansatte kvinner.

Dette skyldes at veksten i sysselsettingen kom i bygg og anlegg for menn, og innen helse- og sosial tjenester for kvinner.

Fra siste kvartal i 2010 til siste kvartal i fjor økte sysselsettingen med henholdsvis 15 000 og 18 000 personer i de to næringene.