Utlendinger trengs til ledige jobber

Arbeidsinnvandring må til for å fylle alle de nye jobbene som skapes i Hordaland i år.