• FOTO: Høvik, Tor

Odda-industrien god på botn

Industrien i Odda gjekk ikkje dukken med smelteverket. Han har planar om å bli lenge, og er i tillegg blitt oljeretta.