Metoden for avsløringen var enkel. 65 skattekontrollører fra hele landet deltok i aksjonen i fjor vår der de først besøkte spisestedene som vanlige gjester, spiste og betalte kontant. Uken etter kom de tilbake og sjekket om kjøpet var registrert i kassen.

Samtlige 41 spisesteder som er ilagt forelegg av politiet etter skatteaksjonen, har vedtatt forelegget. Totalt har Skatt øst påtalt brudd på regnskapsloven hos 135 av de 250 spisestedene som ble sjekket.

Men omfanget av skattejukset kan øke i omfang. Skatterevisorene foretar nå dypdykk i regnskapene til flere spisesteder der det er mistanke om spesielt omfattende lovbrudd. Disse sakene er foreløpig ikke politianmeldt.

— Drepende urettferdig

- Det er drepende urettferdig med slike konkurrenter. Dertil går statskassen glipp av store beløp, sier Gjøran Sæther, administrerende direktør i Fursetgruppen, som har ti restauranter i Oslo.

Han har sittet i en arbeidsgruppe med fokus på bransjens svarte økonomi sammen med representanter for kontrollinstanser som Skatt øst, Mattilsynet, tollvesenet og næringsetaten i Oslo kommune, et samarbeid han anser som viktig.

For Sæther poengterer at de useriøse i bransjen ofte ikke nøyer seg med å fjerne salg fra kassaapparatet. De gjør også andre krumspring som å kjøpe kjøtt og drikkevarer fra smuglere, de betaler ansatte svart og de opererer uten arbeidskontrakter. En stor andel av disse ansattes lønn er driks.

- Slike aksjoner må gjentas med jevne mellomrom for å rense bransjen, sier Sæther.

Tvangsbøter

Avdelingsdirektør Nina Schanke Funnemark i Skatt øst forteller at de gradvis følger opp med etterkontroller av spisestedene der det ble påvist svart omsetning eller andre mangler i regnskapene, og at de gir tvangsmulkt til de som ikke har fulgt opp skatteetatens krav om endringer.

Hittil er ti spisesteder ilagt dagsbøter på minst 860 kroner, men antallet vil ventelig øke ettersom stadig flere steder sjekkes på nytt. Bøtene stoppes først når Skatt østs krav er etterkommet.

Rødt lys for skjenking

Selv om det er påvist svart omsetning eller mangler i regnskapene til mer enn halvparten av de kontrollerte spisestedene, er det ingen overraskelse for ledelsen i Skatt øst. Avdelingsdirektør Schanke Funnemark viser til at de har lang erfaring for at slikt skjer hyppig i denne bransjen, men hun synes det uansett er urovekkende når det dokumenteres i en slik omfattende kontrollaksjon. Hun påpeker at dette går ut over de seriøse aktørene i bransjen, og som opplever en uheldig konkurransevridning.

- Vi vil fortsatt ha fokus på denne bransjen med tilsvarende aksjoner. Men vi håper også våre funn tillegges vekt når næringsetaten i Oslo kommune nå skal vurdere fornyelse av samtlige skjenkebevillinger i hele Oslo. Det er vanskelig å drive disse spisestedene uten skjenkebevilling, sier Schanke Funnemark.

Nærhet til kassa

Det unndras årlig verdier for en til halvannen milliard kroner i bransjen i Oslo og Akershus. Det gir en konkurransevridning som rammer de lovlydige.

Gjøran Sæther understreker at han har et veldig godt og seriøst inntrykk av restauranter de konkurrenter med. Han mener bransjen er noe mer ryddig nå enn for noen år siden, trolig på grunn av slike systematiske kontroller.

Finner en kontrollinstans noe juks å sette fingeren på, så svindler de samme spisestedene gjerne også på andre områder. Juks gir også rekrutteringsproblemer.

Sæter sier dessuten at store aktører må ha systemer for driften, noe som gjør muligheten for å unndra penger mindre.

- Eierens nærhet til kasseapparatet øker mulighetene for svindel, men det betyr ikke at alle små restaurantbedrifter driver ulovlig, understreker han.

Legger seg flate

Schanke Funnemark viser til medieoppslag der Oslos byråd i år varsler strammere grep om utelivets useriøse aktører, med hyppigere kontroller og raskere sanksjoner i regi av næringsetaten. Skatt øst har sendt kopi av anmeldelsene til Næringsetaten i Oslo kommune til bruk når det nå skal vurderes om skjenkebevilling skal inndras.

Avdelingsdirektøren viser til at det er avdekket også mer alvorlige forhold, og sier generelt at næringsetaten rutinemessig kan hente inn opplysninger fra skatteetaten om de skjenkesteder som søker om fornyet bevilling.

arild.m.jonassen@aftenposten.no