Bankfusjon i Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane og Fjaler Sparebank slår seg saman.