I desember la den europeiske sentralbanken (ECB) et lukrativt tilbud på bordet. Tre-årige lån til en gunstig rente skulle gjøre det lettere for europeiske banker som opplever tørke i pengemarkedet å hente inn friske midler. Håpet var at pengene igjen skulle smøre bankmaskineriet i Europa, og få lånemarkedet mellom bankene til å fungere bedre.

Tilbudet ble ekstremt populært, og nærmere 490 milliarder euro ble hentet ut i lån fra ECB.

Dette er et mønster som ligner det vi så under finanskrisen i USA og Europa i 2008 og 2009. Men pengene forsvant aldri ut i finansmarkedene, slik forventingene var.

Puttes tilbake på sparegrisen

Europeiske banksjefer har nå plassert mesteparten av pengene tilbake på konto i den europeiske sentralbanken,viser tall utarbeidet av Barclays Capital, ifølge Bloomberg. Årsaken er at bankene selv trenger pengene for å betale for egen moro — rundt 600 milliarder euro i gjeld må refinansieres av eurosonens banker i løpet av 2012, ifølge en rapport fra Bank of England.

- Det er en åpenbar mistillit bankene imellom, og interbankmarkedet fungerer ikke slik det skal. Derfor sikrer bankene sin egen likviditet og plasserer pengene i sentralbanken fremfor å låne av nabobanken. Dette er et mønster som ligner det vi så under finanskrisen i USA og Europa i 2008 og 2009, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea til Aftenposten.no.

Fikk negativ rente

Bankkunder i hele Europa opplever nå at bankene i stor grad ruger på pengene fremfor å låne ut til privatkunder og bedrifter. Frykten for misligholdte lån, store tap og manglende likviditet henger som en voksende, mørk sky over den europeiske finanssektoren.

Nordeas sjeføkonom Steinar Juel omtaler den voksende kredittørken i Europa som en konsekvens av økende mistillit mellom bankene.
SCANPIX

Bankenes jakt på trygge investeringer nådde et nytt høydepunkt mandag, da renten på tysk statsgjeld med seks måneders løpetid ble negativ. Det betyr at Angela Merkel nå tar seg betalt for å låne penger av bankene, eller, sagt på en annen måte, bankene betaler for å ha et trygt sted å investere pengene.

Rundt 80 prosent av utlånsmarkedet i eurosonen kommer fra banksektoren, og den ferske ECB-sjefen Mario Draghi sier det er helt «essensielt» at bankene fungerer for å sikre kundene tilgang til kreditt. Et budskap som har blitt gjentatt flere ganger av EU-toppene.

— Vi må unngå en kredittskvis for økonomien vår, sa EU-president Herman Van Rompuy mandag denne uken.

«Merkozy», det etterhvert svært utbredt kallenavnet på Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Nicolas Sarkozy, har også sterkt oppfordret bankene til å fortsette å låne ut penger.

Nye møter i dag

Juel understreker at de politiske utsagnene i seg selv er verdiløse for europeiske banksjefer.

— Det har ingen betydning. Bankene er selv ansvarlige for sin egen virksomhet, og de har sett tapene begynne å komme. Da blir det naturlig å holde igjen, sier han til Aftenposten.no.

Samtidig hevder bankene at det ikke er de som holder igjen, men etterspørselen etter penger som er i ferd med å forsvinne.

— Alle bankene jeg snakker med fortsetter å låne ut til husholdning og små- og mellomstore bedrifter, sier Christian Clausen, som er leder av det europeiske bankforbundet.

Bedriftene, på sin side, sier at de opplever at det er vanskeligere å få lånt penger. Flere forteller at de opplever stadig hardere forhandlinger med bankene om betingelsene for nye lån, ofte med større kostnader som en konsekvens, og i en fransk undersøkelse svarer mange at situasjonen er like vanskelig som den var under finanskrisen i 2008.

Tysklands forbuindskansler Angela Merkel møtte onsdag IMF-sjef Christine Lagarde. Senere skal hun møte Italias fungerende stats- og finansminister Mario Monti.
REUTERS/POOL

Samtidig fortsetter Italia å slite med høyere rente på sine langsiktige lån. Rentenivået på statsgjeld med ti måneders løpetid ligger fremdeles tett opp under syv prosent.

— Problemet er at til tross for kuttene vi gjør, ser vi ikke noen hjelp fra EU, som for eksempel lavere rente, sier Italias fungerende stats- og finansminister Mario Monti i et intervju med den tyske avisen Die Welt.

Monti skal onsdag møte Angela Merkel i Berlin til samtaler om den økonomiske situasjonen i eurosonen.