Den svenske helseprofessoren Hans Rosling er internasjonalt anerkjent for sine energiske presentasjoner om global befolkningstrutur og utvikling, og millioner har sett videoene av ham på Youtube.

For få barn

Denne uken besøkte han Oslo for å snakke for næringslivstopper og investorer på Skagenfondenes nyttårskonferanse. I etterkant av presentasjonen møtte han Aftenposten for å snakke om det han mener er en sentral utfordring for land i økonomisk vekst: At tallet på nyfødte faller dramatisk.

Rosling mener at befolkningsveksten er i ferd med å bremses kraftig, og at den vil stoppe helt opp innen 60 år.

— Vi ser klare tendenser i asiatiske land i sterk vekst. Kvinnene går i større grad inn i arbeidsmarkedet, gjør karriere, blir rikere og får færre barn. Og færre barn betyr flere gamle, sier Rosling til Aftenposten.no.

Land med en høy andel eldre har færre i arbeid og ofte større utgifter til helsesektoren.

— Et land fungerer best når det er omtrent like mange i de ulike aldersgruppene, og derfor kan man si at løsningen finnes på soverommet. Om man ikke får flere barn må man eventuelt ha større innvandring for å få fortsatt vekst, sier Rosling.

Besteforeldrene må bidra

En rekke europeiske land sliter nå med statsfinansielle kriser og står overfor omfattende kutt i offentlig sektor.

De mørke skyene i den internasjonale økonomien er tunge inn i 2012, og Rosling påpeker den demografiske utviklingen - sammensetningen av befolkningen - vil bli sentral i hvordan utviklingen vil bli videre.

— Vi ser en demografisk transformasjon hvor det blir færre og færre barn per kvinne, og det er vanskelig å si hvordan det vil bli videre. Samtidig er det også sentralt hvilken rolle de eldre vil få. Kan bestefar og bestemor for eksempel bidra med å passe barnebarna, eller er det en tjeneste vi vil betale for? Mye avgjøres også av slike momenter, påpeker Rosling.