SE TABELL NEDERST I SAKEN.

Les også:

I 2010 var den gjennomsnittlige avtalte arbeidstiden i EU-landene på 38 timer pr. uke. De nordiske landene ligger på bunnen av listen, sammen med Frankrike, Nederland og Storbritannia, skriver Di.se.

Frankrike er EU-landet som har den korteste gjennomsnittlige avtalte arbeidstiden.

Franskmenn jobber bare 35,6 timer i uken, i tråd med en lov som ble innført i 2000, som sier at alle foretak skal ha en arbeidstid på 35 timer.

Jobber minst i banksektoren

Lønnsarbeidere i de nye medlemslandene jobber årlig rundt 100 timer mer enn den gjennomsnittlige arbeidstiden i EU på 1693 timer.

Når Eurofound gransker tre sektorer nærmere viser det seg at man jobber mest i stålindustrien og i offentlig sektor, i snitt 37,8 timer i uken. Kortest jobber man i banksektoren, med et snitt på 37,3 timer.

36-timers uke

I Frankrike, Portugal, Italia og Nederland jobber de offentlig ansatte maksimalt 36-timers uke i gjennomsnitt.

Eurofound understreker i rapporten at det er vanskelig å gjøre helt riktige sammenligninger, fordi beregningsgrunnlaget er noe ulikt mellom EU-landene.

Antall avtalte arbeidstimer pr. uke i 2010:

Bulgaria 40
Hellas 40
Estland 40
Ungarn 40
Litauen 40
Lettland 40
Luxemburg 40
Malta 40
Polen 40
Romania 40
Slovenia 40
Irland 39
Slovakia 38,9
Østerrike 38,8
Spania 38,6
Portugal 38,2
Kypros 38
Tsjekkia 38
Italia 38
Tyskland 37,7
Belgia 37,6
Finland 37,5
Nederland 37,5
Norge 37,5
Storbritannia 37,5
Sverige 37,2
Danmark 37
Frankrike 35,6