Siste del av 2011 var preget av illevarslende meldinger om økende rentenivå på både italiensk, spansk og fransk statsgjeld, noe som øker behovet for nye lån for å betale for gammel moro.

Problemene ligger an til å fortsette inn i 2012, men det er ikke bare landene i eurosonen som må hente inn friske penger fra det internasjonale pengemarkedet i 2012. ## Tilsvarer 13 oljefond

Nyhetsbyrået Bloomberg har satt sammen en oversikt som viser at noen av verdens største økonomier — USA, Japan, Italia, Tyskland og Frankrike - totalt skal refinansiere statslån for 7461 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 13 norske oljefond. I skrivende stund er markedsverdien på oljefondet 3324 milliarder kroner.

Refinansieringen fordeler seg slik (inkludert renteutgifter)

  • Japan: 3120 milliarder dollar
  • USA: 2990 milliarder dollar
  • Italia: 500 milliarder dollar
  • Frankrike: 421 milliarder dollar
  • Tyskland: 330 milliarder dollar

En rekke av landene har en gjeldsbelastning som er langt høyere enn landets samlede verdiskapning (BNP). Japan er verstingen, men en gjeldsbelastning på 240 prosent av BNP. Italia ligger på 120 prosent. EUs kriterie er i utgangspunktet at gjelden ikke skal overskride 60 prosent av BNP.

Kostnadene har økt med 39 prosent

Den tunge gjeldsbelasningen til landene har ført til økt frykt for mislighold av lånene, noe som har presset rentenivået i været. Da Italia nylig tok opp nye lån, skjedde det til en rente nær syv prosent. Det anses som helt på grensen for hva landet kan betjene.

I følge Bloomberg førte det økte rentenivået til at G7-landenes lånekostnader økt med 39 prosent i løpet av 2011. G7-gruppen inkluderer også Storbritannia og Canada.

Behovet for penger er så enormt at det kan bli problematisk å få tak i dem, sier fondsforvalter Michael Riddel i det London-baserte M&G Investments til Bloomberg.

— Investorgruppen som ønsker å kjøpe gjeld fra de europeiske randstatene har minket. Samtidig øker det samlede lånebehovet, og det er ingen god kombinasjon, sier han.