— Vi er fornøyd med å ha inntekts- og marginvekst i nesten samtlige forretningssegmenter. Det er et resultat av kontinuerlige driftsforbedringer og et sterkt, globalt olje- og gassmarked, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker Solutions i børsmeldingen.

Selskapet omsatte for 11.893 millioner kroner i løpet av april, mai og juni, som er 52 prosent mer enn i samme periode i fjor. På forhånd hadde 13 analytikere i gjennomsnitt forventet 10.300 millioner kroner i omsetning, ifølge en rundspørring gjennomført av nyhetsbyrået Reuters.

Driftsresultatet endte på 1055 millioner kroner, mot 312 millioner i fjor.

Dette ga et resultat før skatt på 846 millioner kroner, som er en økning på 171 prosent på samme tid.

Vokser i Brasil, Malaysia og Nord-Afrika

Aker Solutions har kontorer i 30 land fordelt på fem verdensdeler, og utvider stadig sitt nedslagsfelt.

«Selskapet satser i Midtøsten og Nord-Afrika gjennom oppkjøpet av NPS Energy for 460 millioner dollar. Kapasiteten i virksomheten for boreteknologi skal økes betraktelig gjennom en ny servicebase til 100 millioner dollar i Brasil. I tillegg skal en fabrikk for undersjøiske kontrollkabler for 60 millioner dollar bygges i Malaysia.»

- Oljebransjen er i vekst og anbudsaktiveten er fremdeles høy. Vi foretar disse og flere andre investeringer for å støtte kundene våre og for å være best mulig forberedt på mulighetene som kommer, sier Eriksen i meldingen.

Selskapet hadde pr. 30. juni en ordrereserve på 54,1 milliarder kroner - litt lavere enn analytikernes forventede 54,44 milliarder kroner.

Staten, ved Nærings- og handelsdepartementet kjøpte seg i 2007 inn i daværende Aker Kværner, sammen med en svensk investorgruppe. Årsaken skal ha vært at Kjell Inge Røkke truet med å selge selskapet til utenlandske investorer.