— Vi vil sette svært harde betingelser, men det ville ikke være riktig å informere Spania gjennom pressen om hva vi venter av dem, sa Juncker til en tysk radiokanal, Bayrischer Rundfunk, tirsdag.

Spania står foran en avgjørende test torsdag når statsobligasjoner med løpetid på ti år legges ut for salg.

Markedet tror Spania må be om hjelp

Den spanske regjeringen håper å dra fordel av lavere renter siden Den europeiske sentralbanken kunngjorde at den vil kjøpe opp obligasjoner i kriserammede land.

Men en intervensjon fra ESB er avhengig av at Spania ber om krisehjelp fra EUs krisefond godtar betingelsene, et skritt den spanske regjeringen nøler i det lengste med å ta, særlig om rentene holder seg på et lavere nivå.

Markedet på sin side er ikke i tvil om at Spania blir nødt til å be om krisehjelp som følge av en stadig dypere resesjon og avdrag på statsgjelda som forfaller i nær framtid.