EFTAs overvåkingsorgan ESA mener Island gjennom direktivet om innskuddsgaranti hadde ansvar for å sikre at kundene fikk refundert opptil 20.000 euro da nettbanken Icesave kollapset i 2008.

Nederlandske og britiske kunder i Icesave fikk i stedet kompensert tapene sine nasjonalt.

ESA har tatt islendingene til EFTA-domstolen for brudd på EØS-avtalen, og den muntlige høringen i saken fant sted i Luxembourg tirsdag.

Resultatet av saken ventes ikke å foreligge før om flere måneder.

Norge er enig med Island i saken om at direktivet ikke innebærer at det ligger et krav om at staten skal garantere for innskuddsgarantiordningen.

— Det er ingen ting i direktivet som taler for at noen form for statsgaranti eller statsfinansiering er påkrevd. Det legger et ansvar på staten om å opprette og overvåke en innskuddsgarantiordning, men det er ingen anmodninger om at den skal måtte betale kompensasjon, het det i Islands innlegg i domstolen tirsdag.

Nederland og Storbritannia har rettet krav mot Island om tilbakebetaling. Kravet er blitt fulgt av to runder med forhandlinger, og islendingene har to ganger avvist avtaler om statlig tilbakebetaling i folkeavstemninger.

Island understreker at det uavhengig av rettsoppgjøret i Luxembourg nå drives utbetalinger fra konkursboet etter Landsbanki, Icesaves eier.

Rundt halve Icesave-gjelden er dekket inn, og man regner med hele kravet skal være dekket inn fra konkursboet innen utgangen av 2013.